| Đăng nhập qua LiketLy 

Go Go Shoot | Go Go Shoot
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Go Go Shoot | Go Go Shoot Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
04/19/2011 02:59 pm
 
dailan_89  
394
Từ khóa
Thống kê
Game Title Go Go Shoot | Go Go Shoot
Play Count 456
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Bắn súng
Điểm 1
Current rating 0/5

Giải Game của Tuần

Tham gia ProGamer Huy chương đã được thêm vào Hồ sơ của bạn do ghi điểm cao tại:ProGamer
Điểm game đã bị xóa!
Hãy là người đầu tiên ghi điểm!
....:::::::::: TIME LEFT ::::::::::....
... to Saturday midnight!