| Đăng nhập qua LiketLy 

Color Strike Down | Màu Strike Down
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title Color Strike Down | Màu Strike Down
Play Count 576
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Bắn súng
Điểm 0
Current rating 0/5