| Đăng nhập qua LiketLy 

幽影2:无声杀手:毒蝎加西亚的灭亡 中文版 Shadow 2 Chinese version | Shadow 2: kẻ giết người thầm lặng: sự sụp đổ của Garcia Scorpion Shadow phiên bản Trung Quốc 2 Phiên bản Trung Quốc
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Từ khóa
Thống kê
Game Title 幽影2:无声杀手:毒蝎加西亚的灭亡 中文版 Shadow 2 Chinese version | Shadow 2: kẻ giết người thầm lặng: sự sụp đổ của Garcia Scorpion Shadow phiên bản Trung Quốc 2 Phiên bản Trung Quốc
Play Count 537
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Bắn súng
Điểm 0
Current rating 0/5