| Đăng nhập qua LiketLy 

Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách " Sử dụng trí thông minh "
Nhấp tiếp tục để làm bài trắc nghiệm này.

Nhà tài trợ

Xe Audi