| Đăng nhập qua LiketLy 

Application Trùm Mafia - Goodgame Mafia | Tien ich Ketnooi

Status: Approved Ngày đăng Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 18:38

Săn sàng sống như một ông trùm Mafia, tham gia thực hiện các phi vụ và trở thành BỐ Gia!. Bạn sẽ không gây ảnh hưởng đến ai, hãy bắt đầu chơi và Cười nhé!. Live the life of a gangster in a big city. Do missions for the godfather, duel with other players from all over the world and get new items at the black market to improve your character. Start your career right now and become the biggest gangster of all time.

Xem đầy đủ tiện ích

Review

Thêm Lời Bình


Mã Xác nhận
Làm Tươi