Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 52.13
gửi bởi daigai - 20 Tháng 3 2017, 11:04
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 3 2017, 11:04
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 155.29
gửi bởi daigai - 20 Tháng 3 2017, 10:59
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 3 2017, 10:59
giáo trình dược lý 2
gửi bởi daigai - 12 Tháng 3 2017, 23:42
0 Trả lời
54 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 3 2017, 23:42
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 156.11
gửi bởi daigai - 11 Tháng 3 2017, 11:57
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2017, 11:57
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 173.113
gửi bởi daigai - 11 Tháng 3 2017, 11:55
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2017, 11:55
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 119.112
gửi bởi daigai - 11 Tháng 3 2017, 11:53
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2017, 11:53
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 168.27
gửi bởi daigai - 10 Tháng 3 2017, 17:53
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 3 2017, 17:53
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 155.21
gửi bởi daigai - 10 Tháng 3 2017, 17:51
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 3 2017, 17:51
Góp phân nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 166.28
gửi bởi daigai - 10 Tháng 3 2017, 17:48
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 3 2017, 17:48
Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 155.16
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:32
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:32
Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:30
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:30
Nghiên cứu biện pháp làm tăng độ tan và độ hòa tan của felodipin
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:28
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:28
Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 1,4-bis(1h-benzo[d]imidazol-2-yl-thio) butan
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:25
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:25
Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol bao tan ở ruột
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:22
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:22
Nghiên cứu thăm dò tổng hợp propacetamol hydroclorid
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:18
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:18
Đề cương dược lý dược lý học lâm sàng
gửi bởi daigai - 06 Tháng 3 2017, 17:44
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 3 2017, 17:44
Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac 12,5 mg giải phóng nhanh theo cơ chế tự nhũ hóa
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:40
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:40
Nghiên cứu một số tính chất của nấm men phân lập từ hạt Kerfir
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:34
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:34
Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện cấp khí và nhiệt độ để thu sinh khối dưới dạng bào tử của Bacillus clausii
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:32
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:32
Nghiên cứu xử lý sinh khối Bacillus clausii để thu bào tử
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:30
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:30