Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu thăm dò tổng hợp propacetamol hydroclorid
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 13:18
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 13:18
Đề cương dược lý dược lý học lâm sàng
gửi bởi daigai - 06 Tháng 3 2017, 17:44
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 3 2017, 17:44
Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac 12,5 mg giải phóng nhanh theo cơ chế tự nhũ hóa
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:40
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:40
Nghiên cứu một số tính chất của nấm men phân lập từ hạt Kerfir
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:34
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:34
Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện cấp khí và nhiệt độ để thu sinh khối dưới dạng bào tử của Bacillus clausii
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:32
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:32
Nghiên cứu xử lý sinh khối Bacillus clausii để thu bào tử
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:30
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:30
Khảo sát tác dụng bảo vệ vi khuẩn của Alginat trong quá trình tạo nguyên liệu Probiotic chứa Lactobacilus acidophilus
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:28
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:28
Nghiên cứu viên nén Glipizid giải phóng kéo dài sử dụng cốt thân nước HPMC
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 13:25
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 13:25
Phân tích độc tính trên gan ở bệnh nhân nhiễm HIV sử dụng phác đồ dự phòng lao bằng isoniazid tại phòng khàm ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Bệnh viện Bạch Mai
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 12:12
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 12:12
kế Hoạch bài giảng môn điều dưỡng cơ bản
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 17:13
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 17:13
Nghiên cứu tổng hợp L-dopa từ L-tyrosin
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 11:03
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 11:03
Nghiên cứu bào chế viên nén Pyridoxin Hydroclorid 25 mg giải phóng nhanh
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 10:58
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 10:58
Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2-Arylbenzimidazol
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 10:56
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 10:56
Nghiên cứu bào chế vi nang Glipizid bằng phương pháp đông tụ
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 10:50
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 10:50
Nghiên cứu bào chế viên nén Dextromethorphan Hydrobromid 15 mg giải phóng nhanh
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 10:47
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 10:47
Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acid 3-(benzimidazol-2-yl) propanoic
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 10:45
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 10:45
Nghiên cứu bào chế cốm sủi bọt Ibuprofen
gửi bởi daigai - 01 Tháng 3 2017, 18:51
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 3 2017, 18:51
Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất của acid 2-phenylthiazolidin-4-carboxylic
gửi bởi daigai - 01 Tháng 3 2017, 18:49
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 3 2017, 18:49
Nghiên cứu bào chế viên nén indapamid 1,5mg giải phóng kéo dài
gửi bởi daigai - 01 Tháng 3 2017, 18:43
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 3 2017, 18:43
Nghiên cứu bào chế viên nén amoxicilin giải phóng kéo dài
gửi bởi daigai - 01 Tháng 3 2017, 18:41
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 3 2017, 18:41