Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Theo dõi sự kiện (Survival analysis) - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:06
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:06
Biểu đồ Bland-Altman - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:05
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:05
Biểu đồ ROC: khảo sát test chẩn đoán - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:04
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:04
Kiểm định Friedman - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:04
0 Trả lời
44 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:04
Kiểm định Kruskal-Wallis - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:03
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:03
Kiểm định Mann-Whitney - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:02
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:02
ANOVA hỗn hợp - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:02
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:02
ANOVA cho phép đo lặp lại - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:01
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:01
ANOVA đơn biến - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:00
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:00
Kiểm định t cặp đôi - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:59
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:59
So sánh 2 mẫu độc lập bằng test t - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:58
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:58
Phân tích hiệu ứng điều phối - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:57
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:57
Phân tích yếu tố trung gian (Mediator) - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:56
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:56
Mô hình hồi quy tuyến tính - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:54
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:54
Mô hình hồi quy logistic - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:54
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:54
Hướng dẫn khảo sát quan hệ giữa Triệu chứng và Bệnh (bảng 2x2) - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:50
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:50
Hệ số tương quan Spearman - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:47
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:47
Giáo trình sinh lý hoạt động thần kinh cao cấp
gửi bởi daigai - 09 Tháng 10 2016, 12:07
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 10 2016, 14:10
SLide Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống
gửi bởi daigai - 05 Tháng 10 2016, 23:07
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 10 2016, 23:07
Nghiên cứu kết quả lâm sàng, chuẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não tế bào thần kinh đệm ác tính tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức
gửi bởi daigai - 24 Tháng 9 2016, 16:10
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 9 2016, 16:10