Chia sẻ đồ án, luận văn y khoa miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Biểu đồ ROC: khảo sát test chẩn đoán - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:04
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:04
Kiểm định Friedman - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:04
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:04
Kiểm định Kruskal-Wallis - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:03
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:03
Kiểm định Mann-Whitney - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:02
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:02
ANOVA hỗn hợp - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:02
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:02
ANOVA cho phép đo lặp lại - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:01
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:01
ANOVA đơn biến - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 23:00
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 23:00
Kiểm định t cặp đôi - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:59
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:59
So sánh 2 mẫu độc lập bằng test t - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:58
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:58
Phân tích hiệu ứng điều phối - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:57
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:57
Phân tích yếu tố trung gian (Mediator) - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:56
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:56
Mô hình hồi quy tuyến tính - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:54
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:54
Mô hình hồi quy logistic - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:54
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:54
Hướng dẫn khảo sát quan hệ giữa Triệu chứng và Bệnh (bảng 2x2) - Thống kê y học sử dụng SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:50
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:50
Hệ số tương quan Spearman - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2016, 22:47
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2016, 22:47
Giáo trình sinh lý hoạt động thần kinh cao cấp
gửi bởi daigai - 09 Tháng 10 2016, 12:07
2 Trả lời
61 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 10 2016, 14:10
SLide Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống
gửi bởi daigai - 05 Tháng 10 2016, 23:07
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 10 2016, 23:07
Nghiên cứu kết quả lâm sàng, chuẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não tế bào thần kinh đệm ác tính tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức
gửi bởi daigai - 24 Tháng 9 2016, 16:10
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 9 2016, 16:10
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng, kết quả sớm nội soi tán sỏi niệu nằng laser holmium tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức
gửi bởi daigai - 24 Tháng 9 2016, 16:08
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 9 2016, 16:08
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị Việt - Đức
gửi bởi daigai - 24 Tháng 9 2016, 16:01
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 9 2016, 16:01