Link xem các bộ phim hàn Quốc, Drama, Anime, các bộ phim ăn khách đều được cập nhật tại đây.
Nội quy chuyên mục: Chỉ đăng những link, embed có thể xem online
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
[2010] Daddy Likes Woman / 아빠가 여자를 좋아해 - Lee Na Young, Kim Ji Seok [Vietsub Comp
gửi bởi Mikel - 26 Tháng 3 2013, 04:55
5 Trả lời
674 Xem
gửi bởi hugyou_kissyou_donot_loveyou
26 Tháng 3 2013, 04:55
[2008] Ride Away (달려라 자전거) - Han Hyo Joo [Vietsub]
gửi bởi dvd_bg90 - 26 Tháng 3 2013, 03:02
0 Trả lời
237 Xem
gửi bởi dvd_bg90
26 Tháng 3 2013, 03:02
[2008]Rough Cut: So Ji Sub, Kang Ji Hwan (vietsub 2CDs)
gửi bởi hugyou_kissyou_donot_loveyou - 26 Tháng 3 2013, 03:01
6 Trả lời
626 Xem
gửi bởi pe_su_gl_16
26 Tháng 3 2013, 03:01
[2008]Romantic Island: Lee Sun Gyun, Lee Soo Kyung, Lee Min Ki, Yoo Jin[Vietsub
gửi bởi mylove_sevenlove - 26 Tháng 3 2013, 03:01
6 Trả lời
699 Xem
gửi bởi shindoknight
26 Tháng 3 2013, 03:01
[2010] Runaway From Home | 집 나온 남자들 - Ji Jin Hee, Yang Ik Joon, Lee Moon Sik [Vi
gửi bởi truongboy_kute - 26 Tháng 3 2013, 03:00
2 Trả lời
418 Xem
gửi bởi mainhomotnguoi_1992
26 Tháng 3 2013, 03:00
[2009] Possessed/ Ám ảnh - Nam Sang Mi, Ryu Seung Yong, Kim Bo Yeon [Vietsub Com
gửi bởi Torn - 26 Tháng 3 2013, 02:59
4 Trả lời
469 Xem
gửi bởi candy_ctl
26 Tháng 3 2013, 02:59
[2010] PSYCHIC / 초능력자 - Kang Dong Won, Go Soo
gửi bởi hoangdai_benem_9x - 26 Tháng 3 2013, 02:58
3 Trả lời
427 Xem
gửi bởi test_dephia
26 Tháng 3 2013, 02:58
[2003] Oh! Happy Day/ 오! 해피데이 - Jang Na Ra, Park Jung Chul (Vietsub Completed)
gửi bởi billy6761 - 26 Tháng 3 2013, 02:57
1 Trả lời
256 Xem
gửi bởi [email protected]
26 Tháng 3 2013, 02:57
[2007] Open City: Son Ye Jin, Kim Myung Min [Vietsub]
gửi bởi Caley - 26 Tháng 3 2013, 02:56
3 Trả lời
415 Xem
gửi bởi bonghong_bonghong95
26 Tháng 3 2013, 02:56
[2008] Once Upon a Time - Lee Bo Young, Park Yong Woo (Vietsub)
gửi bởi over_like_1990 - 26 Tháng 3 2013, 02:55
0 Trả lời
341 Xem
gửi bởi over_like_1990
26 Tháng 3 2013, 02:55
[2009 - 18+] Ogamdo/ Five senses of Eros - 오감도- Jang Hyuk, Uhm Jung Hwa, Lee Si
gửi bởi haylachinhminh_lth_9x - 26 Tháng 3 2013, 02:55
5 Trả lời
790 Xem
gửi bởi thejedi203
26 Tháng 3 2013, 02:55
[2007 - 18+] Never Forever (Vietsub)
gửi bởi nail_snake_dn - 26 Tháng 3 2013, 02:09
9 Trả lời
1062 Xem
gửi bởi coffee_love_1010
26 Tháng 3 2013, 02:09
[Happy Birthday To Ss Moon] My Little Bride | 어린 신부 - Moon Geun Young, Kim Rae W
gửi bởi hoangtram_dethuong - 26 Tháng 3 2013, 02:08
5 Trả lời
537 Xem
gửi bởi thumotlantinem
26 Tháng 3 2013, 02:08
[2007] M- Kang Dong Won , Lee Yeon Hee , Gong Hyo Jin (Vietsub)
gửi bởi catus_nt - 26 Tháng 3 2013, 02:07
6 Trả lời
1026 Xem
gửi bởi one_love141
26 Tháng 3 2013, 02:07
[2007] May 18/화려한 휴가 (Vietsub)
gửi bởi nhi04x3d - 26 Tháng 3 2013, 02:07
2 Trả lời
453 Xem
gửi bởi lop9c0708_pro
26 Tháng 3 2013, 02:07
[ 2007] My 11th Mother - Kim Hye Soo (Vietsub)
gửi bởi Ferguson - 26 Tháng 3 2013, 02:06
0 Trả lời
185 Xem
gửi bởi Ferguson
26 Tháng 3 2013, 02:06
[2007] My Father - Daniel Henney (Vietsub)
gửi bởi He0_Style - 26 Tháng 3 2013, 02:05
3 Trả lời
537 Xem
gửi bởi vannho2610
26 Tháng 3 2013, 02:05
[2007] Miss Gold Digger - Han Ye Seul, Son Ho Young [Vietsub]
gửi bởi Gerrell - 26 Tháng 3 2013, 02:04
1 Trả lời
322 Xem
gửi bởi zenie_love
26 Tháng 3 2013, 02:04
[2008 - 18+]My Wife Got Married - Son Ye Jin, Kim Joo Hyuk[Vietsub CD2]
gửi bởi justin_9006 - 26 Tháng 3 2013, 02:03
9 Trả lời
1028 Xem
gửi bởi vodoi_vksk00
26 Tháng 3 2013, 02:03
[2008] My Love - Lee Yeon Hee, Jung Il Woo [Vietsub]
gửi bởi mankichi84 - 26 Tháng 3 2013, 02:02
8 Trả lời
1172 Xem
gửi bởi hangnga3138768
26 Tháng 3 2013, 02:02