Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hs_guong_mau
#540319 Mình mới update code host mới cho các bạn, vừa TEST lúc 5h50 - 3/11/2012 mạng VNPT vào bình thườngNếu cách dưới không được các bạn down file host này về cóp vào đường dẫn dưới ( cóp đè lên cái cũ nhé )

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đầu tiên vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc


Nếu dùng windows 7 cut file host ra desktop rồi mở bằng notepad paste đoạn này vào

Code: 31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com Save lại rồi move lại vào chỗ cũ

Lưu ý: phải xóa bỏ cái dòng host cũ của tháng 10 đi, rồi mới copy đoạn mới này vào


Mình vừa test thử với mạng VNPT của mình, vào vù vù nhé

By Oidhche
By Aundre
#540353 Hosts chuẩn. Tks bạn Thanks bằng hành động chứ bạn

1. Nội dung sẽ thêm vào file host để vào Facebook trong tháng 11/2012:

Code: 69.171.234.24 facebook.com
69.171.234.24 www.facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com 2. Cách chỉnh sửa file hosts:


Truy cập vào đường dẫn sau: C:\Windows\System32\drivers\etc. Tìm file có tên là hosts. Click chuột phải chọn open with, sau đó chọn Notepad. Thêm vào cuối nội dung có sẵn dãy số IP ở mục 1.


Trường hợp trước đây bạn vừa từng dùng cách sửa file host để vào Facebook, thì phải xóa hết những dãy IP cũ. Tính từ dòng #127.0.0.1 localhost. Sau đó mới thêm vào dãy IP ở trên
Một số bạn gặp vấn đề phân quyền, không cho phép sửa nội dung file host trên máy tính cài windows 7. Hãy tải file host này, sau đó copy đè (overwrite copy) vào đường dẫn vừa nêu trên: C:\Windows\System32\drivers\etc và chọn như hình
Download file host chuẩn vào Facebook : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Hanley
#540504 Nhà mình cũng không xài được, hôm qua sửa dùng được hnay lại bị chặn triệt để, chán vô cùng,ultrastuff dạo này cũng làm sao ấy không vào được triệt để.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement