Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Lavan
#535806 Vào thẳng vấn đề chính, bộ tool bao gồm:

Apache Hacking TooLz Directory:

Apache Chunked Scanner

Apache Hacker Tool v 2.0

Apache H4x0r Script

Remote File Inclusion And Remote Command Execution Directory :

IIS 5 Dav Scanner & Exploiter

PHP Attacker

PHP Injection Scanner & Exploiter

XML-RPC Scanner & Exploiter

Databases & SQL Injection & XSS TooLz Directory

Casi 4.0

ForceSQL

Mssql BruteForce TooL

SQL Ping 2

SQL Recon

SQL Vuln Scanner

SQL & XSS TooL

PHP Shells

**** v2.0

c99shell #16

Backdoor php v0.1

r57shell

ajan

casus15

cmd (asp)

CyberEye (asp)

CyberSpy5 (asp)

Indexer (asp)

Ntdaddy (asp)

News Remote PHP Shell Injection

PHP Shell

phpRemoteView

Bấy nhiêu vừa đủ cho các bro` xách đi phá hoại chưa

Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass unlock: ken

Nguồn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By boy_baby564
#535842 Thanks cho cái tinh thần chia sẽ chứ bài viết của bạn cũng chưa đầy đủ lắm .Nếu muốn trở thành 1 hacker thì điều đầu tiên phải biết sử dụng các hệ điều hành như có mã nguồn cao kìa .chưa nói đến C++
By thuan.tran72
#536000 Theo mình thì chuyên nghề ra thì dùng BackTrack (2gb, cân nhắc trước khi down, đủ hết các tool để hack, Cr-ack, scan, crypt, decrypt...) không thì cứ "manual", cần mỗi con sh3ll c99.
By hb_5658
#536167 vừa tải về thử kis báo luôn 10 con virus @@ Thì chúng nó toàn là Virus mà

Point!!!. Nhớ không nhầm thì có gặp bác bên share acc!!! Bác nhớ lộn rồi, bên sell acc mới đúng
Kết nối đề xuất: