Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Botulf
#76258 Mình dùng chương trình video edit magic4.4 có kèm theo 2 file .dll và .exe dùng để Cr-ack nhưng khi trả thành video lip lại có hàng chử video edit magic trial phiên bản ở trên cùng xin hỏi các bạn có cách nào giúp mình bỏ hàng chử phiền toái ấy ko?Xin các sư huynh có kinh nghiệm là phim chỉ giúp!cảm ơn...../.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By namdinh
#76270 troi oi ca diển đàn mà chả ai trả lời hết
Blog Tâm sự:
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
By Bardarik
#76348 mình giai nen nó ra vầy là sao?<!-- saved from url=(0022)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! -->

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>MP3p.pl - Banner 468x60</title>

<style type="text/css">

<!--

body {

background-color: #414446;

margin-left: 0px;

margin-top: 0px;

margin-right: 0px;

margin-bottom: 0px;

}

-->

</style></head>


<body>

<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<td align="center"><object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="468" height="60">

<param name="wmode" value="transparent">

<param name="movie" value="banner01.swf">

<param name="quality" value="high">

<embed src="banner01.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed>

</object></td>

</table>

</body>

</html>

By Giles
#76398

Trích:

chungtinh552

mình giai nen nó ra vầy là sao?<!-- saved from url=(0022)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! -->
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>MP3p.pl - Banner 468x60</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
background-color: #414446;
margin-left: 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
}
-->
</style></head>

<body>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<td align="center"><object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="468" height="60">
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="movie" value="banner01.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="banner01.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed>
</object></td>
</table>
</body>
</html>

Download link:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chắc file bị lỗi !

By Sully
#76486 Cha này như thằng điên ấy. Ngu thì ngồi im. Phát biểu hok suy nghĩ. Chắc cả đời mày hok bao giờ biết đến mấy cái này.
By Kenn
#76504

Trích:

chungtinh552

Mình dùng chương trình video edit magic4.4 có kèm theo 2 file .dll và .exe dùng để Cr-ack nhưng khi trả thành video lip lại có hàng chử video edit magic trial phiên bản ở trên cùng xin hỏi các bạn có cách nào giúp mình bỏ hàng chử phiền toái ấy ko?Xin các sư huynh có kinh nghiệm là phim chỉ giúp!cảm ơn...../.

ban da Cr-ack khong dung roi

hien tai minh cung dang kiem Cr-ack day hay chay ra tiệm đĩa mua cho nhanh đi

Kết nối đề xuất: