Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By b6giadinh
#513283 Bớ bà con file hosts của tui khi bật lên không hiện ra bản quyền hay dữ liệu, thiệt hại: không cài dc Cr-ack

Bác nào pro giúp em với!


-----------------------------
up hình lên upanh.com rồi chèn link qua nhé bạn !
By Abukcheech
By anhbuon_viem123456789
#513321 Đây là nội dung file host nguyên thủy, dùng cả cho windows 7, Vista, XP:

Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host


127.0.0.1 localhost

Bạn có thể không cần ghi gì, những dòng có dấu # chỉ có tác dụng giải KẾT cho người xem hiểu thôi. Từ dòng 127.0.0.1 ... (không có dấu #) mới có giá trị.

VD mình chỉ cần tạo nội dung cho file host với 1 dòng duy nhất để chặn mở trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By makeawish_cdd_251
#513338 không cần đâu, copy cái file host của người khác vào là ổn Copy để làm gì? Mỗi người có một yêu cầu riêng mà. Đây là file host của máy mình:

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com

By Frans
#513356 Tóm lại nếu bạn có nhu cầu thì ghi vào file host còn nếu không thì để trống phần nội dung file. VD file host của mình chỉ có 4 dòng thôi nhưng dùng cho IDM, PTS và windows XP check bản quyền.
Kết nối đề xuất: