Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nhox_love094
#506867 E có bt như sau..

Đơn giá dò tìm vừa dóng hàng vừa dóng cột...giao nhau nhận được giá trị...

mọi người giúp e dò tìm thế nào cho hiệu quả...
By uyen_sp1
#506883 Tính theo vừa dóng hàng và cột luôn à? Mình chưa nghe nói là có công thức tính theo kiểu này ><!
By i_love_my_friends66
#506910 ô E3 có thể nhập công thức như sau : =VLOOKUP(LEFT(B3,2),$G$13:$K$18,MATCH(RIGHT(B3,2), $G$12:$K$12,0))

Còn công thức tìm giá trị theo hàng và cột bạn có thể dùng công thức : =INDEX($G$12:$K$18,MATCH(LEFT(B3,2),$G$12:$G$18,0) ,MATCH(RIGHT(B3,2),$G$12:$K$12,0))
By sara_menoshe
#506921 ô E3 có thể nhập công thức như sau : =VLOOKUP(LEFT(B3,2),$G$13:$K$18,MATCH(RIGHT(B3,2), $G$12:$K$12,0))

Còn công thức tìm giá trị theo hàng và cột bạn có thể dùng công thức : =INDEX($G$12:$K$18,MATCH(LEFT(B3,2),$G$12:$G$18,0) ,MATCH(RIGHT(B3,2),$G$12:$K$12,0)) sửa lại 1 tí là, $G$12:$K$18 => $H$13:$K$18

$G$12:$G$18 => $G$13:$G$18

$G$12:$K$12 => $H$12:$K$12
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement