Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ms_park2008
#489974 Bạn nào biết giải giúp mình mấy câu Chương trình dịch này với, giúp được câu nào hay câu đó. Thank nha! Môn này khó quá, học chả hiểu gì cả.


I – Vẽ Otomat

1. Vẽ Otomat đoán nhận câu chú KẾT trong C

2. Vẽ Otomat đoán nhận số nguyên không dấu trong C

3. Vẽ Otomat đoán nhận số nguyên có dấu trong C

4. Vẽ Otomat đoán nhận định danh của ngôn ngữ Pascal

5. Vẽ Otomat đoán nhận các phép so sánh của ngôn ngữ C

6. Vẽ Otomat đoán nhận các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal

7. Vẽ Otomat đoán nhận câu chú KẾT trong ngôn ngữ Pascal

8. Vẽ Otomat đoán nhận các phép toán logic: and, or, not, xor

9. Vẽ Otomat đoán nhận số nhị phân


II – Xây dựng văn phạm sản sinh ra ngôn ngữ

1. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nhị phân lẻ

2. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nhị phân chẵn

3. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nguyên không dấu

4. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nguyên có dấu

5. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số thực, số nguyên không dấu, có dấu

6. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Phép gán trong Pascal

7. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nguyên, số thực trong Pascal

8. Xây dựng văn phạm sản sinh ra Số nguyên, số thực trong C
By at8918
By trang_linh_ha_1423
#490010 blackboy260691 mấy bài này ở trương bk làm cả roò có chém không bác bảo làm rồi ai chả nói được. người ta kêu vô giúp mà vô nói câu bài này làm rồi thì là giúp người ta àh? tui cũng học BK nhưng không học ngành này lên không biết. Mà bạn nói là làm rồi liệu kêu bạn làm lại thì có làm được không mới là vấn đề
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement