Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By anhluonbenem_anhluonbenem44
#488142 Ông anh đang phải làm cái đề tốt nghiệp:

ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

Ngôn ngữ tự chọn


Trong toán học chúng ta làm chuyện khá nhiều với đa thức cũng như chuyện ứng dụng nó vào thực tiễn khá rộng lớn rãi .Một đa thức gồm bậc và hệ số như sau:


Pn(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + anxn


Bậc là n và các hệ số là {a0,a1,…,an}.


Các phép tính như giá trị đa thức,cộng,trừ,nhân,chia hai đa thức…

- Tính giá trị : công thức Horner

- Cộng/Trừ : ci = ai + bi

- Nhân: ci = (ak.bl)

- Chia: P=(a0,a1,….,an) cho Q=(b0,b1,…,bn), gọi R =(ci) thương và T=(di) dư

1, Đặt k = n

2, Nếu k<m thì dừng

3, c[k-m] = ak/bm,tính đa thức tích G = Q.(c[k-m].xk-m) và trừ P=P-G

4, Giảm k và lặp lại (2).Cuối cùng kết quả R = (ci | i=0,1,….,n-m) và T = P


Đề tài bước đầu yêu cầu thiết kế và lập trình xử lý các phép tính đa thức.

mà k biết cách làm (k hiểu học hành kiểu j nữa ~~). bạn nào biết cách làm làm hộ mình vs. xin Thank và hậu tạ. ( Visual Basic hay C++ đều được)

Link đề (nguyên bản): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement