Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By prince_of_my_heart_357
#484814 Tình hình là em có hai bảng "Phiếu mượn" có dữ liệu và "Phiếu mượn vừa trả" không có dữ liệu,hai bảng cấu trúc tương tự nhau,mình vừa có form hiển thi dữ liệu của bảng "Phiếu mượn" , mình muốn tạo một nút với đặc điểm là nhấn vào nút đó thì phần mình đang chọn sẽ được di chuyển qua bảng "Phiếu mượn vừa trả"
By lu3kchj_mY
#484825 làm thế này nhé bạn

sử dụng event click của cái button

khai báo code như sau

dim s as string

s="insert into 'Phiếu mượn vừa trả' select * from 'Phiếu mượn' where 'Mã phiếu mượn'='" & maPhần mềm & "'"

docmd.Setwarnings False

docmd.RunSQL s


ps:thay tên bảng cho phù hợp nhé
By Portier
#484835 chak, code trên thì các bạn phải thay đổi tên bảng sao cho phù hợp

chứ để nguyên vậy sao được

---------- Bài thêm lúc 10:03 ---------- Bài trước là lúc 09:51 ----------

phải thay đổi tên bảng và điều kiện sao cho phù hợp


s="insert into bangb select * from banga"

'Lấy toàn bộ dữ liệu của bảng a đổ vào bảng b, nếu thêm mệnh đề where để lọc điều kiện nếu có
By sep_truong
#484844 Dim s As String

s = "insert into 'pmdt' select * from 'tblPhieuMuon' where 'maPM'='" & maPhần mềm & "'"

DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.RunSQL s

mình sửa rồi mà nó vẫn báo lỗi

2 bảng tblPhieuMuon và tblPhieuMuon
By Wynton
#484848 danangkimhoa Dim s As String

s = "insert into 'pmdt' select * from 'tblPhieuMuon' where 'maPM'='" & maPhần mềm & "'"

DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.RunSQL s

mình sửa rồi mà nó vẫn báo lỗi

2 bảng tblPhieuMuon và tblPhieuMuon bỏ cái dấu nháy đơn trước tên bảng và tên cột đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement