Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By lucifer.ginta
#484206 Em vào facebook và truy cập ứng dụng, khi truy cập nó hiện ra bảng thông báo như sau:


JpGraph error this php build has not been configured with TTF support. You need to recompile your php installation with FreeType support.


Em không rành về vấn đề này nên muốn hỏi các anh, các bạn xem đây là lỗi gì Graph có lẽ là đồ họa và cách sửa như thế nào??


Em vào facebook bằng cách thay đổi file host khi add thêm các dòng sau:


31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com


173.223.232.67 logins.facebook.com

173.223.232.67 facebook.com

173.223.232.67 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.223.232.67 graph.facebook.com

173.223.232.67 developers.facebook.com

173.223.232.67 error.facebook.com

173.223.232.67 register.facebook.com

173.223.232.67 blog.facebook.com

173.223.232.67 channel.facebook.com

173.223.232.67 connect.facebook.com

173.223.232.67 bigzipfiles.facebook.com


Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!còn dưới đây là bản google dịch cái lỗi trên:


jpgraph lỗi này php xây dựng vừa không được cấu hình với sự hỗ trợ TTF.Bạn nên phải biên dịch lại cài đặt php của bạn với hỗ trợ FreeType


còn đây là em dịch trên 1 trang nước ngoài rõ hơn về cái lỗi này:


This error is reported if the built-in PHP/GD function "imagettfbbox()" is not available. This is a crucial method to make TTF fonts work with JpGraph. The most likely reason for this problem is that the PHP configuration is faulty and does not have correct support for TTF fonts. Please recompile PHP as shown above and make sure that the built-in phiên bản of GD is being used and not the stand-alone library.


Lỗi này được báo cáo nếu xây dựng trong PHP / GD chức năng "imagettfbbox ()" là không có sẵn. Đây là một phương pháp rất quan trọng để làm cho phông chữ TTF làm chuyện với JpGraph. Lý do có khả năng nhất cho vấn đề này là cấu hình PHP là bị lỗi và không có hỗ trợ chính xác cho các phông chữ TTF. Xin vui lòng biên dịch lại PHP như ở trên và chắc chắn rằng phiên bản được xây dựng trong GD đang được sử dụng và không phải là thư viện độc lập


Em xin Thank trước nha

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement