Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By be_buu
#483715 Mình có 3 bài tập với C++ mà mình thì dốt quá các bạn giúp mình với nhé:

Bài 1: Xây dựng một lớp PERSON  để quản lý họ và tên, năm sinh, điểm toán, lý, hóa của các học viên. Cho biết trong lớp có bao nhiêu học sinh khá, giỏi, trung bình?

Bài 2: Xây dựng một lớp VECTOR để lưu trữ mỗi vector gồm 2 thành phần (x,y). xây dựng hàm thành viên. TÍnh chiều dài của mỗi vector sau đó xây dựng một mảng động để chứa các vector.

Bài 3: Xây dựng lớp NHANVIEN gồm họ tên, chứng minh nhân dân, lương, các cách xuất, nhập các thông tin. Sau đó nhập vào một danh sách các nhân viên rồi hiển thị ra màn hinh.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement