Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By vanbich61_vanbich61
#480722 mình vừa tìm trên google cũng nhiều,nhưng vẫn mơ hồ quá.Đa số vẫn bảo là dùng phần mềm.có cách nào đặt pass không dùng phần mềm không vậy các bạn.Rất mong dc giúp đỡ.Thanks .Mong dc chỉ dẫn chi tiết.
By Gregorio
#480746 Điệu này là dùng chung máy hay lâu lâu có người coi ké nè phải không? Bên window không biết có tương tự không chứ bên Fedora thì mình dùng tài khoản root phân quyền cho thư mục, còn lúc bình thường thì sử dụng tài khoản thường muốn vào thư mục đó thì phải nhập password của root.
By huynhnhu191
#480798 Tạo mật (an ninh) khẩu bảo vệ thư mục trong Windows 7

Tạo một thư mục mới và đặt tên cho nó.


Mở thư mục, kích phải vào vùng trắng trong nó, sau đó chọn New -> Text Document từ menu xuất hiện.


Mở file văn bản mà bạn vừa tạo bằng cách kích đúp vào nó, sau đó thực hiện copy/paste vào đoạn mã dưới đây:


cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p "cho =>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Trong đoạn mã ở trên, thay thế khóa PASSWORD_GOES_HERE bằng mật (an ninh) khẩu mà bạn muốn sử dụng để mở khóa thư mục. Cho ví dụ, nếu bạn muốn đặt mật (an ninh) khẩu là 123456, dòng đó sẽ có nội dung như sau:

if NOT %pass%== 123456 goto FAIL

Lưu file mới của bạn này dưới định dạng .bat và tên file là locker.bat. Để thực hiện điều đó, nên phải thay đổi kiểu lưu trong Save as type: thành All Files (*.*).


Trong thư mục mà bạn vừa tạo trong bước 1, kích đúp vào file locker.bat, lúc này bạn sẽ thấy có một thư mục mang tên Private, nơi bạn có thể đặt tất cả thứ mình muốn.


Sau khi thoát, kích đúp vào file locker.bat lần nữa. Khi đó bạn sẽ gặp nhắc nhở hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình hay không. Nhấn Y và thư mục riêng sẽ biến mất.


Để lấy lại thư mục Private, tất cả những gì bạn cần thực hiện là kích đúp vào file locker.bat và nhập vào mật (an ninh) khẩu mà bạn thiết lập trong bước 4, lúc này thư mục sẽ xuất hiện lại để bạn có thể truy cập.
By xinloi_anhyeuem_ngoc
#480799 đừng có đặt lung tung..ko ai thấy không mở dc..tức điên lại delete mất folder của mềnh thì khốn..còn muốn đặt pass thì phần mềm thiếu gì..sao bạn cứ phải trông đợi vào windows nhỉ..hì..hì...
By Chetan
#480823 lamqsb Tạo mật (an ninh) khẩu bảo vệ thư mục trong Windows 7

Tạo một thư mục mới và đặt tên cho nó.


Mở thư mục, kích phải vào vùng trắng trong nó, sau đó chọn New -> Text Document từ menu xuất hiện.


Mở file văn bản mà bạn vừa tạo bằng cách kích đúp vào nó, sau đó thực hiện copy/paste vào đoạn mã dưới đây:


Lưu file mới của bạn này dưới định dạng .bat và tên file là locker.bat. Để thực hiện điều đó, nên phải thay đổi kiểu lưu trong Save as type: thành All Files (*.*).


Trong thư mục mà bạn vừa tạo trong bước 1, kích đúp vào file locker.bat, lúc này bạn sẽ thấy có một thư mục mang tên Private, nơi bạn có thể đặt tất cả thứ mình muốn.


Sau khi thoát, kích đúp vào file locker.bat lần nữa. Khi đó bạn sẽ gặp nhắc nhở hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình hay không. Nhấn Y và thư mục riêng sẽ biến mất.


Để lấy lại thư mục Private, tất cả những gì bạn cần thực hiện là kích đúp vào file locker.bat và nhập vào mật (an ninh) khẩu mà bạn thiết lập trong bước 4, lúc này thư mục sẽ xuất hiện lại để bạn có thể truy cập. cái này chọn mở file locker.bat bằng notepad là ra đoạn code và nhìn thấy pass luôn rồi bạn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement