Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ng_trang2000
#476542 mình cài sql 2005 bản express

tạo 1 database mới thì nó báo lỗi


Msg 262, Level 14, State 1, Line 1

CREATE DATABASE permission denied in database 'master'.

By dragonkomoddo
#476575 bạn kiểm tra cứu pháp có sai không,thử viết thêm 1 đoạn nữa rồi chạy xem sao

VD:

use master

Create Database QuanLyNhanVien

On Primary

(

Name = NhanVien_Data,

filename = N'C:\Data1\QLNhanvien.mdf',

size = 50MB,

Maxsize = 100MB,

Filegrowth = 10%

)

Log On

(

Name = NhanVien_Log,

filename = N'C:\Data1\QLNhanvien.ldf',

size = 20Mb,

Maxsize = 50MB,

Filegrowth = 10%

)
By jalyosha
#476611 nguyenkhung11111 mình cài sql 2005 bản express

tạo 1 database mới thì nó báo lỗi

chạy =run as adimi...

bạn click vào combobox master đấy chọn Quanlykhachsan Ok hết lỗi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement