Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tinhyeu_dieuki925
#475030 Đăng nhập vào thì báo lỗi này.Ai biết chỉ dùm
TITLE: Connect to Server

------------------------------


Cannot connect to LEETRJ-PC\SQLEXPRESS.


------------------------------

ADDITIONAL INFORMATION:


Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The module was expected to contain an assembly manifest. (mscorlib)


------------------------------

BUTTONS:


OK

------------------------------
By dragonle_07
By chuoingayxanha411711
#475044 bạn kiểm tra service của nó xem có bị Disable không,mở lại,vào Program trong Start menu,vào thư mục của nó,xổ xuống chọn.......mình không nhớ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement