Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By baby_satthu77
#473346 hic...sao minh vao đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc k có file hosts..(hình) .hic. mình đả mỡ ẩn file mà củng không thấy...máy pro chỉ dẫn dùm với..nếu máy mình k có thì mình có thể dung usp coppi file hosts tu máy khác sang máy mình được không?...nếu k được thì ai có link dowload file hosts mới nhất thì gỡi cho mình nha...thank ae ketnooi.com/forum........
[/url]
By sweet_friend41176
#473353 theo mình nhớ thì mặc định của windows thì không có file host( nếu không phải thì đừng chém nha), bạn có thể tự tao file host mà, lưu dưới dạng "host" rùi copy vào đó
By vickyttf3714
#473390 Bạn mở NotePad lên soạn với nội dung sau:
Code: # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost Sau đó Save lại với tên Host ở thư mục như bạn vừa nói

Tiếp theo bạn vào Start\Cotrol panel\Folder Option\ Chọn Tab View\ Bỏ dấu tick ở ô Hide extensions for know file types... ---> ClickApply-----> ClickOK

rồi quay lại chỗ file host vừa tạo xóa đuôi .txt sau file host.

Thử làm đi bạn.
By cobe_doihon9150
#473391 dongocthangdakto hic...sao minh vao đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc k có file hosts..(hình) .hic. mình đả mỡ ẩn file mà củng không thấy...máy pro chỉ dẫn dùm với..nếu máy mình k có thì mình có thể dung usp coppi file hosts tu máy khác sang máy mình được không?...nếu k được thì ai có link dowload file hosts mới nhất thì gỡi cho mình nha...thank ae ketnooi.com/forum........ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


dungpro116 theo mình nhớ thì mặc định của windows thì không có file host( nếu không phải thì đừng chém nha), bạn có thể tự tao file host mà, lưu dưới dạng "host" rùi copy vào đó mặc định có rồi mà.
By He0_Style
#473415 dungpro116 theo mình nhớ thì mặc định của windows thì không có file host( nếu không phải thì đừng chém nha), bạn có thể tự tao file host mà, lưu dưới dạng "host" rùi copy vào đó Bác này "pro" thật. Rìu vàng đôi mà chỉ tổ vớ vẫn.
By rua1410
#473448 có cũng được, mà k có cũng chẳng sao . nếu muốn có thì tự tạo ra cũng được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement