Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By q_thangdhkt
#471653 Các pro cho mình hỏi trong word 2007 khi mình đánh số thứ tự cho các hình vẽ một cách tự động (Insert Caption) thay vì là hiện ra là hình 1-1 thì nó lại hiện ra là Hình Error! No text of specified style in document. 1. Không hiểu bị làm sao. Đang làm đồ án bực mình quá ...
By hb_5658
#471709 Bạn bị như thế này phải không:
Đó là vì chưa có Heading mà Caption lại chọn STYLEREF có Heading.


Trong hình sau, mình tạo Heading1 cho dòng chữ bên trên hình:
Rồi Insert Caption lại cho hình:


Kết quả:

By kimnguu58
#471710 Thanks nhiều nhé... love U

---------- Bài thêm lúc 18:00 ---------- Bài trước là lúc 17:28 ----------

trungthutram thân mếm! mình vừa làm được theo chỉ dẫn của bạn rùi. Nhưng khi mình vẽ hình trong 1 Textbox để hình đỡ bị nhảy linh tinh và đánh số tự động thì vẫn lại gặp lỗi như trên mà không tài nào sửa được. Làm thế nào bh??????
By Garron
#471740 panda239 Thanks nhiều nhé... love U

---------- Bài thêm lúc 18:00 ---------- Bài trước là lúc 17:28 ----------

trungthutram thân mếm! mình vừa làm được theo chỉ dẫn của bạn rùi. Nhưng khi mình vẽ hình trong 1 Textbox để hình đỡ bị nhảy linh tinh và đánh số tự động thì vẫn lại gặp lỗi như trên mà không tài nào sửa được. Làm thế nào bh?????? Mình chỉ dẫn cho bạn từng bước nhé:


1) Các chapters vừa được format là Heading 1 và đánh số:
Trong hình, ở trong chapter 1 mình vừa tạo 1 textbox và insert hình vào đó. Hình đang được chọn nên có Picture Tools tab ở trên cùng. Mình chọn Insert Caption từ Reference tab với option là có đánh số của chapter. Do đó caption sẽ có dạng Figure 1-1 (hình đầu tiên trong chapter 1).


2) Kết quả:
3) Bây giờ, đi xuống khoảng của chapter 2, mở 1 textbox:
4) Textbox mới tạo hiện ra:
5) Gõ vào vài dòng, và insert một tấm hình vào textbox đó:
6) Tạo caption cho hình mới trong textbox thứ nhì:
Bạn thấy caption tự động nhảy số thành Figure 2-1 (hình thứ nhất trong chapter 2)


7) Kết quả:Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement