Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Kodie
#469324 Giáo trình học Excel 2010 Tiếng Việt và bài tập

Giáo trình Ebook học Excel 2010 Tiếng Việt


I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

Thêm chức năng Sparkline

chức năng Slicers

Định dạng dữ liệu có điều kiện

PivotTables và PivotCharts

Share Workbook

II. Nội dung chính

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

1.1 Giới thiệu Excel

1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ

1.3. Thao tác với ô và vùng

1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt

1.5 Thao tác với workbook

1.6. Thao tác với worksheet


Chương 2: Làm chuyện với dữ liệu trong Excel

2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh

2.2. Định dạng

2.3 Tìm và thay thế dữ liệu

2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu


Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm

3.1 Giới thiệu công thức và hàm

3.2 Các hàm trong excel

Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu

4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)

4.2 PivotTable và PivotChart

4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart

4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable

4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable

Chương 5: Đồ Thị Trong Excel

5.1 Giới thiệu đồ thị

5.2. Vẽ đồ thị

5.3. Các thao tác trên đồ thị

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính

6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel

6.2. Thiết lập thông số cho trang in

6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print

6.4. Các lưu ý khác

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates

7.1 Macro

Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

8.1 Phím Tắt

a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

b. Phím tắt

8.2 Thủ thuật

1. Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)

2. Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp

3. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức

4. Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác

5. Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.

6. Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting

7. Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn.

8. Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực

9. Tăng thêm số lần Undo cho Excel

10. Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel

11. Tạo mục lục trong Excel

Download :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


hay : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement