Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By vietnam_group
#456876 Bạn có thể làm theo các bước sau:

Start -> Run -> gõ regedit -> OK -> HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\Cen tralProcessor\0 -> Click chuột phải vào ProcessorNameString (ở bên phải) -> Modify -> gõ Intel(R) Pentium(R) Core2Duo CPU 2.66GHz -> OK -> đóng cửa sổ Registry và bạn thử chuột phải vào mycomputer chọn properties coi ! Máy bạn vừa có CPU cou 2 dou rồi đó
By mrwobjn
By dich_d
#457745 infohoanh Bạn có thể làm theo các bước sau:

Start -> Run -> gõ regedit -> OK -> HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\Cen tralProcessor\0 -> Click chuột phải vào ProcessorNameString (ở bên phải) -> Modify -> gõ Intel(R) Pentium(R) Core2Duo CPU 2.66GHz -> OK -> đóng cửa sổ Registry và bạn thử chuột phải vào mycomputer chọn properties coi ! Máy bạn vừa có CPU cou 2 dou rồi đó Dụ con nít hả pa.Đố khởi động lại mà vẫn còn giá trị đó.Nếu được tui báo ông bằng Sư Tổ

Còn nếu món đổi vĩnh viễn thì dùng cách khác đi cu à (nếu làm không được thì liên hệ lại a nhá)

Đưa ba cái trò vặt mà dụ con người ta hà
By tracy_terry
#457749 hic hic tưởng gì cài này thì chỉ dành cho con nit chơi thôi co khác gì đâu cúng tương tự như một người có 2 tên vậy nhưng dù anh ta có tên đẹp hay xấu thf vẫn chỉ là anh ta thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement