Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Fabion
#442978 tình hình là thế

bác nào cho em chỉ giáo với

ah em làm bài này bt vẫn dc mà ghost lại cái không có host-------> bó tay

By thejedi203
#443021 Bạn có mở file ẩn ( mở cả ẩn file hệ thống) lên chưa?


Nếu vẫn kô thấy thì bạn tạo lại file tên hosts (không có phần mở rộng lớn .txt) rồi dán đoạn này vào.

Code: # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
By giacubeo
#443108 hoangduchuubi tình hình là thế

bác nào cho em chỉ giáo với

ah em làm bài này bt vẫn dc mà ghost lại cái không có host-------> bó tay

mặc định lúc đầu là không có file host mà

hmai rảnh up lên cho file host của tui

trong file host đó có chặn trang chủ ủa idm. DAm, và chặn để vào facebok
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement