Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Dino
#48531 hôm qua tui vẫn vào được gpedit.msc thông qua của sổ Run, bây giờ vào lại thì nó thông báo lỗi, các bạn có thể cho tui biết lý do tại sao bất và cách khác phục nó, và đây là bản hiển thị lỗi của nó:

By Anwar
#48562 bạn không vào được regedit uh.cái đó cũng đơn giản thôi.tại vì máy bạn dính đoạn ngựa khóa regedit mà.mình có đoạn ngựa này có thể mở được.bạn lưu vào máy và chạy file dưới dạng *.reg là ok thôi.đoạn ngựa :
Mã: Chọn tất cả
Option Explicit

Dim WSHShell: Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
'Khai bao key
Dim Root: Root = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Po licies\System\"
Dim Key: Key = "DisableRegistryTools"
Dim ItemType: ItemType = "REG_DWORD"

'0:Enable , 1isable
Dim enaValue: enaValue = 0
Dim disValue: disValue = 1

'Cac cau thong bao
Dim enaMes: enaMes="Enabled !"
Dim disMes: disMes="Disabled !"
Dim mainMes: MainMes="Registry Editor is "

Err.Clear

On Error Resume Next
'lay va kiem tra gia (nhà) tri cua Key xem dang Enable hay Disable
Dim valueGet: valueGet = WSHShell.RegRead (Root & Key)
Dim errNum: errNum = Err.Number

'Neu khong co key thi tao key
On Error Goto 0
if errNum <> 0 then
WSHShell.RegWrite Root & Key , disValue, itemtype
End If
'Neu co key kiem tra gia (nhà) tri key n neu dang enable thi disable va nguoc lai
Dim MyBox
If valueGet = enaValue Then
WSHShell.RegWrite Root & Key , disValue, itemtype
MyBox = MsgBox(MainMes & disMes, 4096, "Success")
ElseIf valueGet = disValue then
WSHShell.RegWrite Root & Key, enaValue, itemtype
MyBox = MsgBox(MainMes & enaMes, 4096, "Success")

End If                  
By Drugi
#48640 Vào regedit :
Mã: Chọn tất cảHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun

Sũa "RestrictRun" thành 0 là được.
Được hay không xin trả lời.Cám ơn!
By All
#48769 không phải vậy đâu, mình vào regedit thi vẫn được nhưng khi vào gpedit.msc

thì nó báo lỗi như ở trên, mình đang hỏi là nó xảy ra lỗi gì và cách khắc phục nó.

By Kenrick
#48961 theo thôn gbaos thi` co' ve bạn bất phải du`ng account của admin

bạn thử vào 1 account khác xem

nếu không được bạn có thể thử chươngtrinh` của tớ-usbmanager ở bên dưới.

By Josias
#49227 Bạn thử vào đường dẫn kiếm gpedit theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32 mở trong đó xem sao nếu bất được thì bạn cứ vào regedit như các bạn trên vừa hướng dẫn
By tathutrang_iloveu
#49335 Cái này đơn giản thôi, bạn bất vào được gpedit.msc, bạn thử vào services.msc xem sao, nếu vẫn bất và được thì máy bạn vừa bị khóa chức năng Author của các lệnh *.msc để mở khóa và có thể sử dụng bạn vào Control Panel/Folders Options chọn thẻ File Types, ở cột Extensions bạn kéo đến MSC hay bạn cứ đánh ở bàn phím MSC, chọn và nhấp vào thẻ Advance, sau đó bạn chọn Author và Set Defauls nó xong bấm Ok và Close là xong! bạn hãy thử lại và chắc chắn bạn sẽ vào được. Chúc bạn thành công. Thân chào.
By Brad
#49638 đây là trò đố vui rượt đuổi hả?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement