Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Lambart
#45901 Ai biết cách nào xóa nhanh tất cả bookmarks của Firefox 3 không nhỉ? Phải xóa từng thư mục lâu quá. Thanks.
By Dearbourne
#46112 Bookmarks ---> Organize Bookmarks... Vào đấy có thể select all mà xoá hay xoá cả thư mục (bookmarks cha) luôn.
By Saniiro
#46168 Trích từ bài của kara_men viết lúc 09:14 ngày 31/07/2009: Bookmarks ---> Organize Bookmarks... Vào đấy có thể select all mà xoá hay xoá cả thư mục (bookmarks cha) luôn. Vào đó chỉ chọn đựơc từng thư mục con rồi xóa rất lâu. Mình muốn chọ tất cả các thư mục con của "Bookmarks Menu" rồi xóa 1 lần cho nhanh. Ai có cao kiến gì không nhỉ?
By Muir
#48155 Trích từ bài của tttoan viết lúc 12:35 ngày 31/07/2009: Trích từ bài của kara_men viết lúc 09:14 ngày 31/07/2009: Bookmarks ---> Organize Bookmarks... Vào đấy có thể select all mà xoá hay xoá cả thư mục (bookmarks cha) luôn. Vào đó chỉ chọn đựơc từng thư mục con rồi xóa rất lâu. Mình muốn chọ tất cả các thư mục con của "Bookmarks Menu" rồi xóa 1 lần cho nhanh. Ai có cao kiến gì không nhỉ? Hic.... bác này làm mình vào thử thế là bay hết sạch bookmarks (nó không có confirm mà xoá bay luôn). Bác cứ vào thư mục cha, Ctrl + A là nó select hết cơ mà??
By Lorence
#48156 Bạn thử bật Start -> Run -> %AppData%. Tìm đến thư mục Mozzilla -> Firefox -> vào trong thư mục con tìm đến file Bookmark.html xóa đi. Vào trong thư mục Bookmark backup xóa nốt. GL & HF MAC
By kesitinh
#48157 Trích từ bài của kara_men viết lúc 16:32 ngày 31/07/2009: Hic.... bác này làm mình vào thử thế là bay hết sạch bookmarks (nó không có confirm mà xoá bay luôn). Bác cứ vào thư mục cha, Ctrl + A là nó select hết cơ mà?? Mới thử lại thì được ! Chắc do mới nâng cấp FF nó bổ sung chức năng này :D Nếu bác lỡ xóa hết bookmarks mà chưa kip backup thì vẫn còn cách để lấy lại. Vào đường dẫn sau: C:\Documents and Settings\yourusername\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\lb3dqyr0.default\bookmarkbackups\*.json FF nó lưu các file backup theo ngày tháng rõ ràng, bác chọn 1 file rồi import vào bookmark manager là OK. :D
By Jantis
#48158 Trích từ bài của tttoan viết lúc 12:01 ngày 04/08/2009: Trích từ bài của kara_men viết lúc 16:32 ngày 31/07/2009: Hic.... bác này làm mình vào thử thế là bay hết sạch bookmarks (nó không có confirm mà xoá bay luôn). Bác cứ vào thư mục cha, Ctrl + A là nó select hết cơ mà?? Mới thử lại thì được ! Chắc do mới nâng cấp FF nó bổ sung chức năng này :D Nếu bác lỡ xóa hết bookmarks mà chưa kip backup thì vẫn còn cách để lấy lại. Vào đường dẫn sau: C:\Documents and Settings\yourusername\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\lb3dqyr0.default\bookmarkbackups\*.json FF nó lưu các file backup theo ngày tháng rõ ràng, bác chọn 1 file rồi import vào bookmark manager là OK. :D Chính là cái này, may quá chính là cái này, may quá.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement