Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By lovely_yoyo
#219990 Mình lỡ click vào “Shortcut” trên màn hình Desktop chọn “Open with… với Noptepad” nên giờ tất cả Shortcut đều bị lỗi hết. Làm cách nào để khôi phục lại vậy


By nguyen_fastion
By thoi_ko_yeu
#220002 bạn copy đoạn sau vào notepad rồi save lại dưới tên fix.reg

Mã: Chọn tất cảREGEDIT4

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"Ngoài ra thử cái link này

VN Fix 1.1 chữa lỗi ẩn file, mất task bar....

để triệt hẳn các lỗi linh tinh trên windows XP
By ome419
#220018 Shortcut không bao giờ lại "Open with", bị lỗi rồi,

Shortcut đúng là .ink nhưng đối với windows không bao giờ có thể thay đổi phần mở rộng lớn ink được, thậm chí là không biết nó .ink (mặc dù uncheck dòng ẩn phần mở rộng) .ink chỉ được xem đối với các chương trình khác, hay trên thẻ nhớ điện thoại
By trinh_duonggia
#220026 Mở Notepad copy vào và save lại với phần mở rộng lớn .REG

Click chuột phải lên file Reg vừa lưu chọn Merge

Sau đó bạn reset lại máy !

Mã: Chọn tất cảWindows Registry Editor phiên bản 5.00

;Fix for [.LNK] - Windows 7
;infohoanh-nh4ngh3o_x4utr4j_h0cngu


[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK]
@="lnkfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.LNK\ShellNew\Config]
"DontRename"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="Shortcut"
"EditFlags"=dword:00000001
"FriendlyTypeName"="@shell32.dll,-4153"
"IsShortcut"=""
"NeverShowExt"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]
@="{1d27f844-3a1f-4410-85ac-14651078412d}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\OpenContainingFolderMenu]
@="{37ea3a21-7493-4208-a011-7f9ea79ce9f5}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LNK\UserChoice]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LNK\OpenWithProgids]
"lnkfile"=hex(0):
By Dave
#220034 Kết luận cuối


Khi bạn sử dụng hộp thoại Open With để mở một file .exe với một chương trình khác, các thiết lập được lưu trong Registry theo khóa sau:

Mã: Chọn tất cảHKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ FileExts \ .exe \ UserChoiceTại đây có một giá trị là Progid ở khung bên phải của Regedit. Progid chứa các dữ liệu về các ứng dụng cho định dạng file .exe hay các định danh chương trình cho các loại file khác (như txt, jpg, jpeg, ...)


Sự cố của nhỏ bạn ở trên đây chính là chuyện nó vừa set default cho phép Media Center là chương trình chạy các file .exe, nghĩa là Progid của đuôi .exe được gán cho Media Center.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải hủy cái default này đi, chuyển nó về thuộc tính "người dùng lựa chọn" là trống, không có set default cái gì cả.

Cũng đơn giản thôi.

Bạn chỉ tải file fix_exe_application.rar ở phần đính kèm dưới đây, giải nén ra để có file fix_exe_application.reg và chạy nó (rất may là file .reg chưa bị thay đổi chương trình chạy mặc định).

Bạn cũng có thể thay đổi cái .exe trong file .reg bạn tải xuống thành định dạng khác nếu gặp lỗi với các định dạng file khác.

Ví dụ bạn gặp lỗi với .txt, bạn tải file đính kèm về, giải nén, dùng Notepad mở cái fix_exe_application.reg và sửa .exe thành .txt.


LInk download mới cập nhật
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement