Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042860 Mình xin share lại với bạn nguồn link kháng nghị của Facebook cho ai chưa biết.
Bản dưới là mình mới cập nhật nguồn lung tung thôi nhưng chắc chắn sẽ có ích cho mọi người.
Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.
– Chát với suport :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Gửi kiến nghị cho facebook

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đổi tên người dùng (URL) cho page:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Yêu cầu gộp trang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Link Kháng đổi tên Trang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đổi ngày sinh:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Vấn đề đăng nhập:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Check 20% text
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đề nghị nâng ngưỡng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Tài khoản profile bị hack:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo tài khoản mạo danh
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Mở khoá tài khoản FAQ:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Kháng không được phê duyệt qc:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Kháng Tk bị gắn cờ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Kháng bị đá thẻ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Hồi sinh group:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Bỏ block link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Tài khoản bị khoá:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Hoạt động bất thường:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Treo cách thanh toán
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Không tìm thấy trang trên facebook
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
-Tháo capcha cho link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Facebook cho doanh nghiệp:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Hỗ trợ nhà quảng cáo
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Cộng đồng trợ giúp:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
-Trung tâm trợ giúp
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Chính sách quảng cáo:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Update:
– Kháng nghị:
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EMail: [email protected] ... cebook.com
– Xin Nâng ngưỡng
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Chát Support
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Chính sách:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề đăng nhập :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Confirm Your Identity With Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Tài khoản cá nhân của tui đã bị vô hiệu hóa :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Data Policy Questions :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– California’s Shine the Light law :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Data Policy Questions :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Cung cấp cho chúng tui phản hồi về chức năng Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo Vi Phạm hay Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report Pages that Disappeared :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Ad :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Bank Account Payments :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Disabled Ad Account Giúp :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Facebook Payments Support Center – Enter :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Give feedback or report that something is broken: Photos :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Disappearing Videos :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Chat Disconnections :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Search :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Notifications :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hay mất khả năng :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Privacy Rights – Video Removal Request :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Facebook on Mobile :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Unavailable Group or Event :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hay 1-800-601-0077
– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Hợp nhất các trang trùng lặp :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Phản hồi của bạn về trang :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Mentions Verification Request :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo tài khoản giả mạo :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Yêu cầu tưởng nhớ :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Mẫu báo cáo bản quyền :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Must Log In To See This Page Error :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Invalid Email Address Error :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Page Promotion Giúp :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!…/contact/1582364792025146
– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report Content Lost During Reactivation :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report an Issue with Video Playback
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Chat Appears Turned Off for Friends :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report a Page Unavailable Error :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Your Feedback About Places :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Impressum Contact:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Tên không được chấp nhận
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Disabled – Ineligible
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác minh tên của bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác minh tên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đổi tên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report bệnh tật
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report die
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Report sex
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hay bắt up cmnd
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Xác nhận thông tin cá nhân
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Block do ăn vé tên giả
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Verify lại account
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Đổi ngày sinh : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
– Give Us Feedback About a Facebook Feature Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Give feedback or report that something is broken: Photos Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Your Feedback About Facebook for Every Phone
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Must Log In To See This Page Error
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Verified badge Một số nước vào được
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Facebook Ads Guide Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Hướng dẫn quảng cáo
Advertising Policies Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Chính sác quảng cáo
Image Text Check
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đo 20% text
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected] Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
The Facebook stickers program [email protected] Liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests [email protected] Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Facebook Research Team [email protected]
Facebook Advertising Support [email protected]
Business Manager Invoicing Application [email protected]
Access Access Restricted (Bad IP) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Truy cập
bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Facebook Ads API Standard Access Application Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Personal Data Requests
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Request Access to the Mobile Partner Portal
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Accounts Account Disabled – Ineligible
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Ineligible
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Ineligible
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Disabled – multiple accounts
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – 13 Underage
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an Impostor Account
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
My Personal Account is Memorialized
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
My Personal Account was Disabled
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Confirm Your Identity
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report a Login Issue
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Account Disabled – Giúp Us Confirm Your Name
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Changing Your Name
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an Underage Child (South Korea & Spain)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Người bảo hộ cho tài
khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo account
dưới 13 tuổi
Request Giúp with Your Child’s Ads Settings
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Vấn đề email
bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Không thể
tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Yêu cầu
xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Gặp
vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an Issue with Facebook on Mobile Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Changing Your Language-Specific Name Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Privacy Rights – Video Removal Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Quyền riêng, yêu cầu video
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Request Giúp with Your Child’s Ads Settings Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Filing a DMCA Counter-Notification Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yêu cầu Hợp nhất Trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Khiếu nại một trang không công bố Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Khiếu nại vi phạm chính sách trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Trang không xuất hiện trong tìm kiếm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Phản hồi của bạn về Trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Báo cáo trang bị tấn công Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Trang web hay nội dung bị chặn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Appeal Page Name Change Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
Page Promotion Giúp Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Copyright Report Form Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vi phạm bản quyền
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Trademark Report Form Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vi phạm thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Báo cáo vi phạm hay xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Get Facebook Payments Support Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Disabled Payments Support Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ads Payments Inquiry Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Suspended Payment Method Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Page Admin Security Check Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an Issue with Home Page or News Feed Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Request for Community-Created Page Review Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Xem lại danh cộng đồng sai danh mục
Your Feedback About Promoted Page Likes Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Disable Payments Request Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Contact Facebook About Your Purchase Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Policy Disabled Ad Account Giúp Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách
Disabled Ad Account Giúp Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Kháng cáo khoá tài khoản
Disabled Payments and Ads Manager Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường )
Appeal a Disapproved Ad Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt
Ad Pending Review Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Disabled Advertising for Pages Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report an ad Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Unauthorized Charge Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thanh toán trái phép
Business Manager Invoicing Application Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Requiring login every time Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
Request to Merge Instagram Accounts Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Request to Delete an Unauthorized Instagram Account Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Request to Claim an Instagram Username Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Email Address Already in Use Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! \
Removal Request for Deceased Person on Instagram Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Yêu cầu xoá tài khoản người mất)
Report an Underage User on Instagram Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: