Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041984 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp, khái niệm và nguồn gốc về CMCN 4.0, những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu của CMCN 4.0,...Mời các bạn cùng tham khảo TIỂU LUẬN KHOA HỌC DỰ BÁO Nhóm thực Thiều Trung Đô Khuất Văn Dũng Lê Văn Nam Nguyễn Xuân Phương Phí Mạnh Hưng Nguyễn Trung Giang Nguyễn Văn Hào Trần Văn Huyên Nguyễn Văn Đại 10 Đặng Văn Tăng CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: - Cuộc cách mạng công nghiệp giới bắt đầu nước Anh vào cuối kỷ 18 đầu kỷ 19, mở đầu với giới hóa ngành dệt may Lúc giờ, nhà máy dệt phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy, điều gây bất tiện nhiều mặt - Năm 1784, James Watt phụ tá thí nghiệm trường đại học phát minh máy nước Nhờ phát minh này, nhà máy dệt đặt nơi Phát minh coi mốc mở đầu trình giới hoá Năm 1785, linh mục Edmund Cartwright cho đời phát minh quan trọng ngành dệt máy dệt vải Máy tăng suất dệt lên tới 40 lần CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: - Trong thời gian này, ngành luyện kim có bước tiến lớn Năm 1784, Henry Cort tìm cách luyện sắt “puddling” Mặc dù phương pháp Henry Cort luyện sắt có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu độ bền máy móc Năm 1885, Henry Bessemer phát minh lò cao có khả luyện gang lỏng thành thép, khắc phục nhược điểm máy trước CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: - Bước tiến ngành giao thông vận tải đánh dấu đời đầu máy xe lửa chạy nước vào năm 1804 Đến năm 1829, vận tốc xe lửa lên tới 14 dặm/giờ Thành công làm bùng nổ hệ thống đường sắt Châu Âu Mỹ Năm 1807, Robert Fulton chế tàu thủy chạy nước thay cho mái chèo hay cánh buồm CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 1.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: - Cuộc CMCN lần thứ từ khoảng năm 1870 đến Thế Chiến I nổ ra, sử dụng lượng điện để tạo nên sản xuất quy mô lớn Cuộc CMCN lần thứ Hai diễn có phát triển ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, (đặc biệt) sản xuất tiêu dùng hàng loạt Cuộc CMCN lần thứ tạo nên tiền đề sở vững để phát triển công nghiệp mức cao Cuộc cách mạng chuẩn bị trình phát triển 100 năm lực lượng sản xuất sở sản xuất đại khí phát triển khoa học sở kỹ thuật CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 1.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: - Yếu tố định cách mạng chuyển sang sản xuất sở điện - khí sang giai đoạn tự động hoá cục sản xuất, tạo ngành sở khoa học tuý, biến khoa học thành ngành lao động đặc biệt Cuộc cách mở kỷ nguyên sản xuất hàng loạt, thúc đẩy đời điện dây chuyền lắp ráp Công nghiệp hóa chí lan rộng tới Nhật Bản sau thời Minh Trị Duy Tân, thâm nhập sâu vào nước Nga, nước phát triển bùng nổ vào đầu Thế Chiến I Về tư tưởng kinh tế - xã hội, cách mạng tạo tiền đề thắng lợi chủ nghĩa xã hội quy mô giới CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 1.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: 1.3 Cách mạng công nghiệp lần thứ ba: - Cuộc CMCN lần thứ xuất vào khoảng từ 1969, với đời lan tỏa công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng điện tử công nghệ thông tin để tự động hoá sản xuất Cuộc cách mạng thường gọi cách mạng máy tính hay cách mạng số xúc tác phát triển chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân (thập niên 1970 1980) Internet (thập niên 1990) CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp Khái niệm nguồn gốc CMCN 4.0 Những nguyên lý CMCN 4.0 Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 5.1 Tác động tới kinh tế toàn cầu 5.2 Tác động tới Việt Nam Về phía phủ, tác động cách mạng này, công tác điều hành phủ Việt Nam có sức mạnh công nghệ để tăng quyền kiểm soát công chúng, cải tiến hệ thống quản lý xã hội CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp Khái niệm nguồn gốc CMCN 4.0 Những nguyên lý CMCN 4.0 Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 5.1 Tác động tới kinh tế toàn cầu 5.2 Tác động tới Việt Nam Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp lần đặt nhiều thách thức nước phát triển Việt Nam Đó thách thức tụt hậu xa hơn, lao động chi phí thấp dần lợi thế, khoảng cách công nghệ tri thức nới rộng dẫn đến phân hoá xã hội sâu sắc hơn… CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp Khái niệm nguồn gốc CMCN 4.0 Những nguyên lý CMCN 4.0 Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 5.1 Tác động tới kinh tế toàn cầu 5.2 Tác động tới Việt Nam Trong giai đoạn năm 2016-2020, công nghiệp hóa theo hướng đại trọng tâm chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh Cuộc cách mạng sản xuất đem đến cho Việt Nam nhiều hội lớn để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa đại hóa, nhiên đặt nhiều thách thức cho quốc gia, đặc biệt nguy tụt hậu Việt Nam hấp thu công nghệ, bị ảnh hưởng từ hệ luỵ tiêu cực cách mạng công nghiệp CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp Khái niệm nguồn gốc CMCN 4.0 Những nguyên lý CMCN 4.0 Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 5.1 Tác động tới kinh tế toàn cầu 5.2 Tác động tới Việt Nam Trong đó, với đặc điểm thị trường lao động Việt Nam: lao động dồi dào, trình độ, suất tay nghề thấp, cách mạng thứ có tác động tiêu cực đến thị trường lao động Việt Nam, mà doanh nghiệp nước hướng tới việc sử dụng thiết bị, robot thay cho người Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng, bên cạnh nhiều năm để điều chỉnh thị trường lao động xu hướng việc làm CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp Khái niệm nguồn gốc CMCN 4.0 Những nguyên lý CMCN 4.0 Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 5.1 Tác động tới kinh tế toàn cầu 5.2 Tác động tới Việt Nam Đối với doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ tự động hóa lên ngôi, họ đối mặt với áp lực cần nâng cao chất lượng, cải tiến đổi dây chuyền công nghệ, tuyển nhân lực có lực công nghệ, đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp nước Những điều thực khó khăn bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam thua lớn doanh nghiệp nước công nghệ, nhân lực vốn đầu tư CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư ứng dụng rộng rãi hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh Máy tính tính toán khả tiến công số vũ khí, đưa kết nhanh chóng dựa ý đồ tác chiến người huy - Công nghệ vật liệu nano giúp vũ khí tiến công có khả tàng hình điều kiện Trí tuệ nhân tạo tạo người lính robot thông minh, hoạt động 24/24 không mệt mỏi, có sức mạnh sức chịu đựng phi thường Lý luận chiến tranh có nhiều thay đổi, nghệ thuật quân quân đội nước có thay đổi CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Về vấn đề tác chiến công điều khiển học Tác chiến mạng đã, xảy ra, nguy lớn Với sức tàn phá khủng khiếp nhiều lĩnh vực, chiếm quyền điều khiển phương tiện chiến đấu, nhà máy quan trọng, công trình quân sự, quốc phòng, an ninh; làm khả điều hành trung tâm chiến lược quân sự, trị, kinh tế, xã hội; kết hợp với hoạt động truyền thông tạo nên bất an hỗn loạn xã hội dẫn đến kiểm soát điều hành hệ thống trị CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Với việc ứng dụng thành tựu tự động hóa, công nghệ in 3D, số hóa, ngành công nghiệp quốc phòng giới có phát triển đột phá chất Số lượng sở chế tạo vũ khí trang bị giảm đáng kể Với khả tự động hóa ứng dụng công nghệ in 3D hoạt động thiết kế, gia công, chế tạo vũ khí trang bị tự động hóa, rút ngắn thời gian quy trình Các robot dần thay đổi công nhân dây chuyền sản xuất, đòi hỏi chất lượng công nhân có trình độ cao trình độ công nghệ thông tin CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Về phần ăn binh sĩ Chế độ dinh dưỡng kèm trọng lượng loại thực phẩm người lính đơn vị quân đội nghiên cứu kỹ Trung tâm Nghiên cứu phát triển Kỹ thuật quân đội Mỹ (NSRDEC) nghiên cứu phương pháp cho phần ăn đóng gói người lính cách sử dụng thiết bị nhận biết gắn người lính để đoán xác nhu cầu dinh dưỡng truyền liệu tới máy in 3D thực phẩm có phần ăn phù hợp với người Theo dự kiến, công nghệ in 3D thực phẩm hoàn thành ứng dụng vào năm 2025, lúc đó, bữa ăn hoàn thành vài phút so với hàng nay, song đầy đủ dinh dưỡng, không dư thừa mà hợp vị có hình thức đẹp CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Căn quân thông minh Nhờ có IoT (mạng lưới vạn vật kết nối internet), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, ngành công nghiệp 4.0 cho đời loại phương tiện, sở hạ tầng thông minh nâng cao chất lượng sống người Các quân thông minh xây dựng với máy móc tự động phân tích liệu, giúp tăng tốc nâng cao chất lượng nhiệm vụ thực thi Tất kết hợp lại, thu thập xử lý lượng lớn liệu, giúp cấp huy định hợp lý kịp thời cho hoạt động họ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Huấn luyện quân Công nghệ thực tế ảo (VR) quân đội giới sử dụng để đào tạo huấn luyện binh sĩ, đặc biệt mô môi trường nguy hiểm, phức tạp tốn huấn luyện theo cách truyền thống Nhờ khả vượt trội Big data, kịch huấn luyện mô linh hoạt, từ liệu thu thập hệ thống, huy liên tục đưa tình huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với lực binh sĩ, tính vũ khí trang bị, tùy ý điều chỉnh theo ý định giúp nâng cao hiệu huấn luyện không cần xây dựng thao trường, chọn địa điểm huấn luyện, xây dựng đạo cụ v.v CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Vũ khí trang bị không người lái Với công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, internet vạn vật, loại robot quân sự, phương tiện không người lái chế tạo đưa vào trang bị Các robot quân phương tiện tác chiến chủ yếu chiến trường hoạt động hiệu tương tác với chiến trường, cập nhật tình hình chiến trường để đưa phương án tác chiến hiệu quả, linh hoạt Hiện nay, phương tiện không người lái phát triển không, bộ, biển biển, làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thị mục tiêu công CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Tác động đến quân Việt Nam: Có nhiều hội tiếp cận với loại vũ khí, trang bị đại, đông thời ứng dụng thành tựu tự động hóa, công nghệ in 3D, số hóa, ngành công nghiệp quốc phòng giới có phát triển đột phá chất Cũng sở để đất nước chủ động đối phó với thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chủ quyền đất nước Hợp tác với quốc gia phát triển quân sự, qua đó, học hỏi, nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất loại vũ khí, trang bị phù hợp với điều kiện khí hậu người Việt Nam Lực lượng công nhân viên quốc phòng cần chủ động học hỏi kiến thức đặc biệt lĩnh vực CNTT, TĐH; chủ động tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao suất lao động không bị tụt hậu, sớm bị thải loại khỏi trình phát triển CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Kết luận: - CMCN lần thứ mở nhiều hội cho nước, đặc biệt nước phát triển Việt Nam nâng cao suất rút ngắn khoảng cách phát triển Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới với việc hoàn tất nhiều hiệp định thương mại tự quy mô lớn TPP, FTA với EU, Liên minh kinh tế Á- Âu , việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất để tham gia hiệu chuỗi giá trị toàn cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nhu cầu cấp thiết Bản chất CMCN lần thứ dựa tảng công nghệ số tích hợp tất công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, cách sản xuất; nhấn mạnh công nghệ có tác động lớn công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy, Các công nghệ không tác động sản xuất, mà ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, lao động, việc làm, an ninh, trị Các chuyên gia OECD khuyến nghị nước phát triển Việt Nam cần đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mưới công nghệ, tạo môi trường kinh doanh động để thúc đẩy lan tỏa công nghệ, cải thị trường lao động, hệ thống giáo dục - đào tạo Một số chuyên gia OECD nhấn mạnh sách đào tạo, nâng cao kỹ phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với biến đổi nhanh công nghệ phát triển CMCN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CẢ LỚP ĐÃ LẮNG NGHE ... Đặng Văn Tăng CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh... phát sinh cách mạng CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 1.2 Cách mạng công nghiệp lần... CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM Bối cảnh lịch sử cách mạng công nghiệp 1.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 1.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: 1.3 Cách

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement