Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By aodo_chungtoyeuanh
#957182 Tình hình là mới cài windows 10 xong, bla bla...

Microsoft không cho tuỳ chỉnh trực tiếp trên trình duyệt


Đầu tiên vào Registry Editor (lệnh regedit) - chạy với quyền Admin.

Sau đó vào "thư mục" sau:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\

Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \AppContainer\

Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\Micr osoftEdge\Main]Bên khung phải, nếu chưa có khoá Default Download Directory ,

thì tạo mới bằng cách Click chuột phải vào vùng trống bên tay phải, chọn New\String Value

Tên:Default Download Directory

Nội dung: (là đường dẫn thư mục bạn muốn)


Đóng Registry Editor, tắt trình duyệt Microsoft Edge. Mở trình duyệt lại, xem KQ.

Tham khảo : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By phuong29121984
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement