Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By papj_girl_kool
#954302 Làm cho tên file có màu xanh


thường,làm cho màu xanh thành màu đen bằng cách

Vào folder chứa file nhấn Alt,Tool,Folder Option,View

Trong Advanced setting

bỏ dấu kiểm ở Show encrypted or compress NTFS file in color


Hiện đang có dấu kiểm ở Show encrypted or compress NTFS file in color

chữ vẫn màu đen

bỏ dấu kiêm apply ok rồi đánh dấu kiểm apply ok

nhưng chữ vẫn màu đen


Chỉ dùm cách làm cho tên file co màu xanh,dễ đọc vì mắt kém
By pepoeny_ngocuyen
#954319 À tìm ra rồi

Click phải vào tên folder

Trong thẻ General chọn Advanced

hôp thoại Advanced attrbutes mở ra

Đánh dấu kiểm vào Compress content to save disk space

nhấn Ok

Các file hình trong folder đó ,tên đều đỏi màu xanh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement