Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Ammiel
#946920 Mình có bảng sản phẩm mới và củ ,mình muốn so sánh: Ma , Tên Sản Phẩm ,Giá , ở bảng mới với bảng củ nếu ,Mã , Tên Sản Phẩm ,Gián nào khác nhau thì lấy ra

mình dùng hàm : =IF(COUNTIF($A$2:$A$137,D2)=0,D2,"") kết quả nò trả về lung tung hết

Pro giúp mình với
By lathinga6
By ILOVE_YOU
#946928 Mình có bảng sản phẩm mới và củ ,mình muốn so sánh: Ma , Tên Sản Phẩm ,Giá , ở bảng mới với bảng củ nếu ,Mã , Tên Sản Phẩm ,Gián nào khác nhau thì lấy ra

mình dùng hàm : =IF(COUNTIF($A$2:$A$137,D2)=0,D2,"") kết quả nò trả về lung tung hết

Pro giúp mình với mã nào trùng xóa đi luôn cho nhanh, bác nói e chẳng hiểu gì. đưa file lên e xem thử coi nào
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement