Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tuanmaanh
#168158 Mình có viết 1 doạn :


Quote:


#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

#include<iostream.h>

void main()

{

clrscr();

int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

getch();

}


Viết trong TC thì khi nhấn CTRL + F9 thì chuơng trình chạy bình thường, hok có 1 lỗi nào , Nhưng khi vào trong Dev-C++ thì nó báo 1 đống lỗi


Quote:


Compiler: Default compiler

Executing g++.exe...

g++.exe "E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP" -o "E:\hoctap\cpp\BAI1.exe" -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc\mingw32\3.4.2\include" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\backward" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\mingw32" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2" -I"C:\Dev-Cpp\include" -L"C:\Dev-Cpp\lib"

In file included from C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31,

from E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:5:

C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:7: error: `main' must return `int'

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP: In function `int main(...)':

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:8: error: `clrscr' undeclared (first use this function)

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:8: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:16:2: warning: no newline at end of fileExecution terminatedHix, ai biết xin chỉ mình với . Hình như cái này là lỗi chưa khai báo thư viện hay seo ấy

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By junte_luze
#168168 mình củng đang tìm hiểu về nó đây vừa thử chạy nhưng cũng không ok cho lắm. Không biết bị lỗi chỗ nào bạn mà biết cách sử dụng Dev-C thì chỉ dẫn cho mình liên lạc yahoo nhé: nick của mình cho_toi_mot_chut
By ngoi_trongtoalet_thet_gao_ten_em
#168178
Quote:Được gửi bởi vns_dah_keke


Mình có viết 1 doạn :

Viết trong TC thì khi nhấn CTRL + F9 thì chuơng trình chạy bình thường, hok có 1 lỗi nào , Nhưng khi vào trong Dev-C++ thì nó báo 1 đống lỗi

Hix, ai biết xin chỉ mình với . Hình như cái này là lỗi chưa khai báo thư viện hay seo ấy


bạn làm theo cách này nhá.vì môi trường biên dịch của Dev C++ khác với Tuborr C++. Bài này mình text rồi.chạy được rồi đấy#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

#include<iostream.h>

//using namespace std;

int main()

{

int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

system("pause");

}
By gifts_for_nemo
#168180 bạn làm lại thế này nhé:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

using namespace std;main()

{int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

system ("pause");

return 0;

}thế là oke nó chạy liền à
By pe_pe
#168182 #include <stdio.h>

#include<math.h>

#include<conio.h>

// Ham tinh.//using namespace std;int tinh(int x, int y, int z){

float x1, x2, X;

float d;d = y*y - 4*x*z;

if (d < 0) {

printf("- phuong trinh vo nghiem !");

printf("\n\n");

}

else {

if(d > 0) {

x1 = (-y - sqrt(d)) / (2*x);

x2 = (-y + sqrt(d)) / (2*x);

printf("- phuong trinh co hai nghiem phan biet !");

printf("\n\n\n");

printf("x1 = %f",(-y - sqrt(d)) / (2*x));

printf("\n\n\n");

printf("x2 = %f",(-y + sqrt(d)) / (2*x));

printf("\n\n\n");

}

else {

X = -y / (2*x);

printf("phuong trinh co nghiem kep !");

printf("\n\n\n");

printf("X = %6.1d",-y / (2*x));

}

}

return 0;

}

int main() {

int a, b, c;

char ch;puts("Giai phuong trinh bac hai co su dung function !");do{

//Phai dua vao vong laptop hoac theo anh la dua vao function tinh()printf("\n\n\n");

printf("nhap so a : ");

scanf("%d",&a);

printf("\n\n\n");

printf("nhap so b : ");

scanf("%d",&b);

printf("\n\n\n");

printf("nhap so c : ");

scanf("%d",&c);

//=====================================-=======================================printf("\n");

tinh(a, b, c); // loi goi ham.

printf("\n");printf("Bam 'Y' hoac 'y' de tiep tuc Bam 'n' de thoat ! \t");

ch = _getch(); // Dung ham nay!putchar (ch); // in ra man hinh ky tu vua nhap.printf("\n\n\n");} while(ch == 'Y' || ch == 'y');

return 0;

}

em co bai nay cung chay tren Dev-C++ 4.9.9.2. Nhung cung khong chay dc no bao loi la "Sourse file not compiled" ma trong khi do em chay tren C-Free thi lai khong co van de gi?==>>anh nao biet chi cho em hieu ra cai van de nay nhe ! em Thank nhiu...
Hình đại diện của thành viên
By hoanghuyhung
#222353 eh..TRONG DEV C++ KHÔNG CHO PHEP DUNG VOID MAIN() CHI DUNG MAIN() THOI
VÀ KHÔNG DUOC DUNG XOA MAN HINH/........CÓ LÀM RUỘNG SẼ CÓ RƠM......GỌN HƠN LÀ(clrscr())...hề hề......

tạo màu chũ trong dev c++ cung không duoc phep....

neu co duoc phep thi co cai thu vien do hoa vao moi duoc... cai ay chua tim hieu nen chua ro.;;;; tu di tim hieu di.....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement