Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tuanmaanh
#168158 Mình có viết 1 doạn :


Quote:


#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

#include<iostream.h>

void main()

{

clrscr();

int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

getch();

}


Viết trong TC thì khi nhấn CTRL + F9 thì chuơng trình chạy bình thường, hok có 1 lỗi nào , Nhưng khi vào trong Dev-C++ thì nó báo 1 đống lỗi


Quote:


Compiler: Default compiler

Executing g++.exe...

g++.exe "E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP" -o "E:\hoctap\cpp\BAI1.exe" -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc\mingw32\3.4.2\include" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\backward" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\mingw32" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2" -I"C:\Dev-Cpp\include" -L"C:\Dev-Cpp\lib"

In file included from C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31,

from E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:5:

C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:7: error: `main' must return `int'

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP: In function `int main(...)':

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:8: error: `clrscr' undeclared (first use this function)

E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:8: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)E:\hoctap\cpp\BAI1.CPP:16:2: warning: no newline at end of fileExecution terminatedHix, ai biết xin chỉ mình với . Hình như cái này là lỗi chưa khai báo thư viện hay seo ấy

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By junte_luze
#168168 mình củng đang tìm hiểu về nó đây vừa thử chạy nhưng cũng không ok cho lắm. Không biết bị lỗi chỗ nào bạn mà biết cách dùng Dev-C thì chỉ dẫn cho mình liên lạc yahoo nhé: nick của mình cho_toi_mot_chut
Blog Tâm sự:
  • Chồng làm cô phiên dịch có bầu sau 16 năm hạnh phúc bên tôi | 01:05 ...
  • Tôi có tình cảm với chị vợ | 01:05 ...
  • Tôi phải đi vay lãi cao để cho bạn thân làm đám cưới | 11:05 ...
  • Bố tôi mãi vẫn như trẻ mới lớn | 01:05 ...
  • Chồng chưa bao giờ đưa lương cho tôi trong 8 năm chung sống | 12:05 ...
  • Cưới 3 năm tôi chưa bao giờ được chồng động viên | 12:05 ...
By ngoi_trongtoalet_thet_gao_ten_em
#168178
Quote:Được gửi bởi vns_dah_keke


Mình có viết 1 doạn :

Viết trong TC thì khi nhấn CTRL + F9 thì chuơng trình chạy bình thường, hok có 1 lỗi nào , Nhưng khi vào trong Dev-C++ thì nó báo 1 đống lỗi

Hix, ai biết xin chỉ mình với . Hình như cái này là lỗi chưa khai báo thư viện hay seo ấy


bạn làm theo cách này nhá.vì môi trường biên dịch của Dev C++ khác với Tuborr C++. Bài này mình text rồi.chạy được rồi đấy#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

#include<iostream.h>

//using namespace std;

int main()

{

int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

system("pause");

}
By gifts_for_nemo
#168180 bạn làm lại thế này nhé:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

using namespace std;main()

{int p[5],q[5];

p[1]=p[2]=q[1]=q[3]=1;

p[3]=p[4]=q[2]=q[4]=0;

cout<<"P Q (P and Q) (P or Q) (P xor Q) (P -> Q) (P <-> Q) ";

for(int i=1;i<=4;i++)

cout<<"\n\n"<<p[i]<<" "<<q[i]<<" "<<(p[i]&&q[i])<<" "<<(p[i]||q[i])<<" "<<(!(p[i]==q[i]))<<" "<<((!(p[i]))||q[i])<<" "<<(p[i]==q[i]);

system ("pause");

return 0;

}thế là oke nó chạy liền à
By pe_pe
#168182 #include <stdio.h>

#include<math.h>

#include<conio.h>

// Ham tinh.//using namespace std;int tinh(int x, int y, int z){

float x1, x2, X;

float d;d = y*y - 4*x*z;

if (d < 0) {

printf("- phuong trinh vo nghiem !");

printf("\n\n");

}

else {

if(d > 0) {

x1 = (-y - sqrt(d)) / (2*x);

x2 = (-y + sqrt(d)) / (2*x);

printf("- phuong trinh co hai nghiem phan biet !");

printf("\n\n\n");

printf("x1 = %f",(-y - sqrt(d)) / (2*x));

printf("\n\n\n");

printf("x2 = %f",(-y + sqrt(d)) / (2*x));

printf("\n\n\n");

}

else {

X = -y / (2*x);

printf("phuong trinh co nghiem kep !");

printf("\n\n\n");

printf("X = %6.1d",-y / (2*x));

}

}

return 0;

}

int main() {

int a, b, c;

char ch;puts("Giai phuong trinh bac hai co su dung function !");do{

//Phai dua vao vong laptop hoac theo anh la dua vao function tinh()printf("\n\n\n");

printf("nhap so a : ");

scanf("%d",&a);

printf("\n\n\n");

printf("nhap so b : ");

scanf("%d",&b);

printf("\n\n\n");

printf("nhap so c : ");

scanf("%d",&c);

//=====================================-=======================================printf("\n");

tinh(a, b, c); // loi goi ham.

printf("\n");printf("Bam 'Y' hoac 'y' de tiep tuc Bam 'n' de thoat ! \t");

ch = _getch(); // Dung ham nay!putchar (ch); // in ra man hinh ky tu vua nhap.printf("\n\n\n");} while(ch == 'Y' || ch == 'y');

return 0;

}

em co bai nay cung chay tren Dev-C++ 4.9.9.2. Nhung cung khong chay dc no bao loi la "Sourse file not compiled" ma trong khi do em chay tren C-Free thi lai khong co van de gi?==>>anh nao biet chi cho em hieu ra cai van de nay nhe ! em Thank nhiu...
Hình đại diện của thành viên
By hoanghuyhung
#222353 eh..TRONG DEV C++ KHÔNG CHO PHEP DUNG VOID MAIN() CHI DUNG MAIN() THOI
VÀ KHÔNG DUOC DUNG XOA MAN HINH/........CÓ LÀM RUỘNG SẼ CÓ RƠM......GỌN HƠN LÀ(clrscr())...hề hề......

tạo màu chũ trong dev c++ cung không duoc phep....

neu co duoc phep thi co cai thu vien do hoa vao moi duoc... cai ay chua tim hieu nen chua ro.;;;; tu di tim hieu di.....
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online