Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By duc1712
#933500 Mình đã làm đúng theo hướng dẫn:


Bước 1: Gỡ bỏ tất cả các gói cài đặt Office 2007.

Vào Start -> Run, nhập “Installer”, OK.

Vào View menu, chọn Details.

Vào View menu->Choose Details..., chọn Subject, OK.

Vào View menu -> Arrange icon by, chọn Subject.

Nhấp chuột phải vào từng tập tin có đuôi “msi” thuộc Subject “Microsoft Office Product_Name 2007”, chọn Uninstall.


Bước 2: Ngừng dịch vụ “Office Source Engine”.

Vào Start -> Run, nhập services.msc, OK. Trong cửa sổ Services, tìm và nhấp chuột phải vào “Office Source Engine” chọn Stop.


Bước 3: Xóa thư mục và tập tin cài đặt.

Vào Start -> Run, nhập %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, OK.

Tìm và xóa các thư mục sau: OFFICE12, Source Engine.

Vào Start -> Run, nhập %ProgramFiles%\Microsoft Office, OK. Xóa thư mục Office12.

Mở My Computer, vào từng ổ đĩa tìm thư mục \MSOCache\All Users (nếu không thấy thư mục MSOCache, bạn cho hiện thuộc tính ẩn của tập tin và thư mục: Tools -> Folder Option -> View, chọn Show hidden files and folders under Hidden files and folders, OK), xóa những thư mục có cụm từ cuối “0FF1CE)-”.

Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\templates, OK. Xóa các tập tin Normal.dotm và Normalemail.dotm.

Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\document building blocks\Language_ID, OK (nếu báo lỗi, bạn bỏ qua bước này). Sau đó, xóa tập tin “Building blocks.dotx”.

Vào Start -> Run, nhập %temp%, OK, xóa hết tập tin.

Vào Start -> nhập %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, OK, xóa tập tin “opa12.dat”.


Bước 4: Xóa đường link trong Registry.

Vào Start -> Run, nhập regedit, OK -> HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office, xóa mục “12.0” (lưu ý: để an toàn, bạn nên lưu trữ Registry trước khi xóa). Khởi động lại máy tính.

Mà vẫn không gỡ hết được Office 2007 để cài lại bản khác. mong các bạn tư vấn cho mình.


Thanks các bạn nhiều!!!
By giahung2542
#933518 Mình đã làm đúng theo hướng dẫn:


Bước 1: Gỡ bỏ tất cả các gói cài đặt Office 2007.

Vào Start -> Run, nhập “Installer”, OK.

Vào View menu, chọn Details.

Vào View menu->Choose Details..., chọn Subject, OK.

Vào View menu -> Arrange icon by, chọn Subject.

Nhấp chuột phải vào từng tập tin có đuôi “msi” thuộc Subject “Microsoft Office Product_Name 2007”, chọn Uninstall.


Bước 2: Ngừng dịch vụ “Office Source Engine”.

Vào Start -> Run, nhập services.msc, OK. Trong cửa sổ Services, tìm và nhấp chuột phải vào “Office Source Engine” chọn Stop.


Bước 3: Xóa thư mục và tập tin cài đặt.

Vào Start -> Run, nhập %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, OK.

Tìm và xóa các thư mục sau: OFFICE12, Source Engine.

Vào Start -> Run, nhập %ProgramFiles%\Microsoft Office, OK. Xóa thư mục Office12.

Mở My Computer, vào từng ổ đĩa tìm thư mục \MSOCache\All Users (nếu không thấy thư mục MSOCache, bạn cho hiện thuộc tính ẩn của tập tin và thư mục: Tools -> Folder Option -> View, chọn Show hidden files and folders under Hidden files and folders, OK), xóa những thư mục có cụm từ cuối “0FF1CE)-”.

Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\templates, OK. Xóa các tập tin Normal.dotm và Normalemail.dotm.

Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\document building blocks\Language_ID, OK (nếu báo lỗi, bạn bỏ qua bước này). Sau đó, xóa tập tin “Building blocks.dotx”.

Vào Start -> Run, nhập %temp%, OK, xóa hết tập tin.

Vào Start -> nhập %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, OK, xóa tập tin “opa12.dat”.


Bước 4: Xóa đường link trong Registry.

Vào Start -> Run, nhập regedit, OK -> HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office, xóa mục “12.0” (lưu ý: để an toàn, bạn nên lưu trữ Registry trước khi xóa). Khởi động lại máy tính.

Mà vẫn không gỡ hết được Office 2007 để cài lại bản khác. mong các bạn tư vấn cho mình.


Thanks các bạn nhiều!!! Bạn dùng luôn phần mềm Your Uninstall cho tiện. Tìm trên 4rum này có rất nhiều.
By Matthew
#933519 Sao bạn gỡ có cái office mà phải qua lắm bước khổ vậy, bạn dùng thử phần mềm Revo Uninstaller xem sao nhé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement