Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By bac_tien
#930016 Nhà cháu đang giải IQ, có câu hỏi này nhờ các chú các bạn và anh chị giải hộ.
Câu hỏi: Cho trước dãy số 7844577, hãy tìm cách tính làm sao để được dãy số sau: 068791

Cháu xin cảm ơn!
By Chet
By Arthur
#930072 đơn giản cứ lấy 7913368 - đy 7844577 thì được có j iq nhỉ ? Câu này thì thật là hay và đơn giản theo câu hỏi
X=7844577 + 068791
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement