Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Torey
#921100 Hướng dẫn này cho thấy quá trình khi tạo ra một tập tin .bat mà mở ra một menu lệnh cho phép bạn khởi động lệnh, chương trình và nhiều hơn nữa.


tui sẽ chỉ thực hiện các chương trình trong hướng dẫn này, nhưng bạn có thể sử dụng để thực hiện bất kỳ lệnh DOS có sẵn trong cửa sổ lệnh.


Sau đây sẽ là cách thực hiện


Đầu tiên Mở Notepad và tạo một New Text Document


Xóa cửa sổ dòng lệnh


Điều tiếp theo chúng tui sẽ làm là làm cho các tập tin thực thi không để hiển thị các lệnh thứ hai . Ta sử dụng lệnh ECHO OFF. Như đã đề cập, ECHO OFF chỉ ẩn các lệnh tiếp theo, nếu bạn muốn ẩn tất cả các lệnh bạn phải sử dụng @ ECHO OFF.


ECHO OFF


Một khi chúng ta đã tắt màn hình hiển thị của dòng tiếp theo, tui sẽ phát hành một lệnh. Lệnh này là CLS. CLS xóa cửa sổ lệnh hiện hành để chỉ hiển thị một dấu nhắc.


CLS


Tạo Anchor Đầu tiên


Một Anchor đơn giản chỉ là một dấu hiệu cho thấy dấu nhắc lệnh gì để thực hiện khi chuyển đến điểm đó cụ thể trong các tập tin .bat. Anchor đầu tiên chúng tui sử dụng sẽ được gọi MENU bởi vì khi thực thi nó sẽ hiển thị menu lựa chọn. Để làm MENU, tui sẽ đặt một dấu : trước nó.


: NỘI DUNG


Tạo menu


Bây giờ chúng ta sẽ thực sự tạo ra menu. Đây sẽ là phần mà người dùng nhìn thấy khi bạn mở tập tin thực thi và nó cũng sẽ được chuyển sau khi thực hiện một lệnh khác . Menu sẽ bao gồm các lệnh ECHO. Không chỉ là một lệnh ECHO thể tắt màn hình hiển thị các lệnh, nhưng nó cũng có thể hiển thị bất cứ điều gì bạn gõ sau đó. Nếu bạn đặt một không gian sau lệnh ECHO, nó sẽ in bất cứ điều gì bạn gõ vào cửa sổ lệnh. Nếu bạn đặt một . (period) sau khi lệnh ECHO nó sẽ bỏ qua một dòng.ECHO.

ECHO ...............................................

ECHO PRESS 1, 2 OR 3 to select your task, or 4 to EXIT.

ECHO ...............................................

ECHO.

ECHO 1 - Open Notepad

ECHO 2 - Open Calculator

ECHO 3 - Open Notepad AND Calculator

ECHO 4 - EXIT

ECHO.

Tạo khu vực đầu vào.


Chèn đoạn sau vào notepadSET /P M=Type 1, 2, 3, or 4 then press ENTER:

IF %M%==1 GOTO NOTE

IF %M%==2 GOTO CALC

IF %M%==3 GOTO BOTH

IF %M%==4 GOTO EOF

Tạo ra các mục lệnh


Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các phần của tập tin thực thi được thực hiện bởi 1, 2, 3 hay 4. Các vùng này được đánh dấu bằng một neo để các tập tin thực thi biết bắt đầu từ đâu:NOTE

cd %windir%\system32\notepad.exe

start notepad.exe

GOTO MENU

:CALC

cd %windir%\system32\calc.exe

start calc.exe

GOTO MENU

:BOTH

cd %windir%\system32\notepad.exe

start notepad.exe

cd %windir%\system32\calc.exe

start calc.exe

GOTO MENU

Kết quả ta được
Lưu lại và tạo shortcut


Bây giờ chúng ta đã hoàn thành tập tin thực thi, chúng ta cần lưu nó. Bạn nên lưu các tập tin như ALL FILES và có phần mở rộng bat.. Nó có thể được đặt tên là bất cứ điều gì bạn muốn. Một khi bạn đã lưu, bạn nên tạo một shortcut. shortcut này sẽ cho phép bạn thực hiện các tập tin thực thi và cho phép bạn thay đổi biểu tượng. Để thay đổi biểu tượng của shortcut đơn giản là vào Properties và Change Icon.

Phan Thắng
By Brady
#921136 bạn có thể đưa ra danh sách các lệnh dùng trong file bat không

ví dụ như copy cut hay delete .....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement