Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By jennyyang19801984
#918196
- Em đang thiết lập 1 files nén nên muốn nó luôn giải nén ra Destop cho tiện nhưng không rõ đường dẫn chung địa chỉ cho mọi Desktop như thế nào !


Ví dụ: C:\Users\[Use Name]\Desktop nhưng Use name mỗi máy lại khác nhau !

By shmily_168
By xu_nhok_9x
#918198 Bạn thử xem:

%USERPROFILE%\Desktop Thanks bạn mình đã làm được rồi ! Tuyệt thật !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement