Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Colhoun
#916792 Mọi người cho em hỏi em có 2 tấm ảnh

Lần đầu khi click lần đầu cho chạy tấm ảnh 1 ẩn tấm ảnh 2 sau khi click lần thứ 2 thì hiện tấm ảnh 2 ẩn tấm ảnh 1 thank mọi người
By locthenguyen_2009
#916827 Mọi người cho em hỏi em có 2 tấm ảnh

Lần đầu khi click lần đầu cho chạy tấm ảnh 1 ẩn tấm ảnh 2 sau khi click lần thứ 2 thì hiện tấm ảnh 2 ẩn tấm ảnh 1 thank mọi người tấm ảnh thứ nhất bạn sử dụng hai hiệu ứng cho nó còn tấm thứ hai thì sử dụng 1 hiệu ứng bạn làm như sau:tấm ảnh thư nhất bạn chọn hiệu ứng thứ nhất là entrance effects rồi sau đó click vào add animation để thêm hiệu ứng thứ hai bạn chon exit effect,,,, còn ảnh thứ hai bạn chon cho nó hiệu ứng entrance effects là được.. khi trình chiêud thì ảnh thứ nhất sẽ hiện ra trước rồi mất đi sau đó ảnh thứ hai mới hiện ra,,,, bạn có thể sử dụng nhiều hiệu ứng cho một đối tượng,,,,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement