Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By thangantd
#916154 Có thằng em nó hỏi + buồn quá không có gì làm nên sẵn tiện mang lên đây cho ace tham khảo làm luôn cho đỡ mất thời gian. Tài liệu chỉ mang tính tham khảo cho những ai chưa biết, ai biết rồi thì đừng có chém em tội nghiệp Đây là các lệnh Run cơ bản trên windows mà chưa chắc ai cũng biết.
Accessibility Controls

access.cpl
Add Hardware Wizard

hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs

appwiz.cpl
Administrative Tools

control.exe admintools
Automatic Updates

wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard

fsquirt
Calculator

calc
Certificate Manager

certmgr.msc
Character Map

charmap
Check Disk Utility

chkdsk
Clipboard Viewer

clipbrd
Command Prompt

cmd
Component Services

dcomcnfg
Computer Management

compmgmt.msc
Date and Time Properties

timedate.cpl
DDE Shares

ddeshare
Device Manager

devmgmt.msc
Direct X Control Panel (nếu đã cài đặt)

directx.cpl
Direct X Troubleshooter

dxdiag
Disk Cleanup Utility

cleanmgr
Disk Defragment

dfrg.msc
Disk Management

diskmgmt.msc
Disk Partition Manager

diskpart
Display Properties

control.exe desktop
Display Properties

desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)

control.exe color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility

drwtsn32
Driver Verifier Utility

verifier
Event Viewer

eventvwr.msc
File Signature Verification Tool

sigverif
Findfast

findfast.cpl
Folders Properties

control.exe folders
Fonts

control.exe fonts
Fonts Folder

fonts
Free Cell Card Game

freecell
Game Controllers

joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof)

gpedit.msc
Hearts Card Game

mshearts
Iexpress Wizard

iexpress
Indexing Service

ciadv.msc
Internet Properties

inetcpl.cpl
Java Control Panel (nếu đã cài đặt)

jpicpl32.cpl
Java Control Panel (nếu đã cài đặt)

javaws
Keyboard Properties

control.exe keyboard
Local Security Settings

secpol.msc
Local Users and Groups

lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows

logoff
Microsoft Chat

winchat
Minesweeper Game

winmine
Mouse Properties

control.exe mouse
Mouse Properties

main.cpl
Network Connections

control.exe netconnections
Network Connections

ncpa.cpl
Network Setup Wizard

netsetup.cpl
Nview Desktop Manager (nếu đã cài đặt)

nvtuicpl.cpl
Object Packager

packager
ODBC Data Source Administrator

odbccp32.cpl
On Screen Keyboard

osk
Opens AC3 Filter (nếu đã cài đặt)

ac3filter.cpl
Password Properties

password.cpl
Performance Monitor

perfmon.msc
Performance Monitor

perfmon
Phone and Modem Options

telephon.cpl
Power Configuration

powercfg.cpl
Printers and Faxes

control.exe printers
Printers Folder

printers
Private Character Editor

eudcedit
Quicktime (nếu đã cài đặt)

QuickTime.cpl
Regional Settings

intl.cpl
Registry Editor

regedit
Registry Editor

regedit32
Removable Storage

ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests

ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy

rsop.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof)

rsop.msc
Scanners and Cameras

sticpl.cpl
Scheduled Tasks

control.exe schedtasks
Security Center

wscui.cpl
Services

services.msc
Shared Folders

fsmgmt.msc
Shuts Down Windows

shutdown
Sounds and Audio

mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game

spider
SQL Client Configuration

cliconfg
System Configuration Editor

sysedit
System Configuration Utility

msconfig
System File Checker Utility

sfc
System Properties

sysdm.cpl
Task Manager

taskmgr
Telnet Client

telnet
User Account Management

nusrmgr.cpl
Utility Manager

utilman
Windows Firewall

firewall.cpl
Windows Magnifier

magnify
Windows Management Infrastructure

wmimgmt.msc
Windows System Security Tool

syskey
Windows Update Launches

wupdmgr
Windows XP Tour Wizard

tourstart
Wordpad

write

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By puppy_kimnguu06
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement