Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kawaii_4me
#916061 Topic chỉ mang tính chất tham khảo chứ không khuyến khích các bạn làm theo những phần nguy hiểm nhé.


Tất cả các bạn chỉnh sửa với notapad nhé!

I. Code an toàn, vui giải trí.

1. Phát giọng nói theo ý thích ( chỉ hỗ trợ tiếng anh ), save với đuôi .vbs


CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love YOU"


I love YOU bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích

2. Nhảy disco bằng đèn có trên lap, save đuôi file .vbs


Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 50

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

loop

3. Nhảy disco bằng đèn trên laptop + phát âm. save file đuôi .vbs


Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I Love You"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 50

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

loop


Ban có thể tùy chỉnh dòng i love you theo ý thích, muôn tắt thì vào task manage va tắt wscript.exe

4. Tùy chỉnh phát âm khi gõ, save với file .vbs


Dim msg, sapi

msg=InputBox("Enter your text","Talk it")

Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")

sapi.Speak msg


Enter Your text: tùy ý bạn chỉnh sửa

Talk it: Tùy ý bạn chỉnh sửa


Mình thì edit thê này:


II. Code troll, nguy hiểm chỉ mang tính chất tham khảo không nên làm theo, ai làm tự chịu trách nhiệm nhé.

1. Reboot pc. Save đuội file .bat


@echo off

shutdown -r -f -t 00


>>Form Of Switches


-s

Shuts down the PC.


-l

Logs off the current user.


-t nn

Indicates the duration of delay, in seconds, before performing the action.( nn là thời gian tắt máy )


-c "messagetext"

hiển thị tin nhắn khi tắt máy, tối đa 127 kí tự


-f

Forces any running applications to shut down.


-r

Reboots the PC. ..!!..!

2. Làm kẹt phím enter >> chỉ có tắt máy mới hết hay treo luôn save file đuôi .bat


Set wshShell = wscript.CreateObject(WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "~(enter)"

loop

3. Làm kẹt phím BackSpace, save file đuôi .bat


MsgBox "Let’s go back a few steps"

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{bs}"

loop

4. On / off cAPsLock lieN Tuc. ( save file .vbs )


Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

loopAi biết thì gach đá em nhè nhẹ nhé em không muốn xây nhà lầu đâu :gạch:

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Giovanni_HR
By Greely
#916074 hay vậy phải thử phát mới được mà chỉ cần làm trên notepad và lưu thành file .vbs thôi hả mấy bác
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement