Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By van_6ngan_4tram_lan_nho
#909291 Mọi người có thể giúp em viết 1 file bat chạy 3 soft

Ví dụ như em có 4 soft tên là soft1.exe soft2.exe soft3.exe

Mới vào màn hình nó sẽ hiện lên là 4 dòng

NHAN 1 DE CAI SOFT 1

NHAN 2 DE CAI SOFT 2

NHAN 3 DE CAI SOFT 3

NHAN 4 DE CAI TAT CA


rồi ví dụ khi bấm số để cài khi cài xong thì nó sẽ hiện lên dòng

SOFT DA CAI XONG

BAN CO MUON QUAY LAI TRANG CHU không (Y/N)

thì nó sẽ hiện lên lại trang trước là trang menu


Thank mọi người
By Alexis
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement