Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Riston
#909290 Mở Notepad soạn nội dung sau:


@Echo Off

color 4d

:tricks

timeout 1 >nul

color 2f

echo NOI DUNG 1

timeout 1 >nul

color 3a

echo NOI DUNG 2

timeout 1 >nul

color e8

echo NOI DUNG 3

timeout 1 >nul

color 95

echo NOI DUNG 4

timeout 1 >nul

color 9d

echo NOI DUNG 5

timeout 1 >nul

color 3e

echo NOI DUNG 6

timeout 1 >nul

color 46

echo NOI DUNG 7

timeout 1 >nul

color 5a

echo NOI DUNG ....

goto tricks

Và Save với *.BAT


Cú pháp
Color <màu nền><màu chữ>
TIMEOUT <giây>
ECHO <Nội dung>


Màu nền: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F

Màu chữ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F

>nul phía sau mỗi TIMEOUT: Không hiển thị thời gian đếm ngược

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement