Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kuzak.yeuem
#904385 Tình hình là bạn em gửi cho em một file txt mà nó bị lỗi font như thế này, thím nào giúp em với em Thank các thím nhiều nhiều :

"Th.i gian th.c t.p . nhà thu.c giúp em hi.u thêm v. vai trò c.a ngu.i du.c si, bi.t

du.c cách b. trí s.p x.p, cách b.o qu.n thu.c trong nhà thu.c. Bi.t thêm nhi.u bi.t

du.c, các ho.t ch.t, các d.ng bào ch. c.a thu.c b. sung vào kho ki.n th.c c.a b.n

thân"
By black_cat
#904386 Bạn gửi kèm cả file text đó thì mới biết nguyên nhân chứ, copy hay gõ lên đây thì bó tay, còn không thì bạn cài full font VN các loại xem nó trúng cái nào
By maytrang_band2007
#904387 Tình hình là bạn em gửi cho em một file txt mà nó bị lỗi font như thế này, thím nào giúp em với em Thank các thím nhiều nhiều :

"Th.i gian th.c t.p . nhà thu.c giúp em hi.u thêm v. vai trò c.a ngu.i du.c si, bi.t

du.c cách b. trí s.p x.p, cách b.o qu.n thu.c trong nhà thu.c. Bi.t thêm nhi.u bi.t

du.c, các ho.t ch.t, các d.ng bào ch. c.a thu.c b. sung vào kho ki.n th.c c.a b.n

thân" Bạn chuyển font từ fomat của file text , nếu có font phù hợp trên máy bạn thì nó sẽ hết lỗi thôi
By fuck_me
#904389 Sr các thím giờ em mới vào được

Mạng mẻo chán quá chỉ up được bên fshare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement