Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hoangvinh_gl
#160539 tui đánh tên của một số người bằng chữ thường như

cao trọng vĩnh

phan văn vinh

phan tuấn vũ

sau đó tui muốn chuyển chữ thường này thành chữ có chữ hoa đầu từ

như

Cao Trọng Vĩnh

Phan Văn Vinh

Phan Tuấn Vũ


tui vừa dùng lệnh =proper(b2:b5) đặt ở cuối cột đó.vậy mà vẫn không đươc?

tui làm như thế có sai ở đâu không các bạn? có cách khác mà vẫn làm được không các bạn?
By nhoc_bi_bo
#160549 câu lệnh chính xác không sai tẹo nào

còn không được thì không hiểu vì sao pác post ảnh lên xem thế nàohay là pác thử : =proper(b2)

rồi kéo thả xuống các dòng dướihay =proper("tên cần chuyển")

cái này hơi dài thì pải keke
By Bain
#160567

Bạn dùng lệnh
=PROPER(A1)
Để viết hoa tất cả ký tự trong ô

Lệnh:
=CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1,1)),RIGHT(A1,LEN(A1)-1))
Để viết hoa mỗi chữ đầu từ trong Excel


“How to Get a High School Diploma in 1 Day”

sẽ trở thành:


“How to get a high school diploma in 1 day”


Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point
By meocon_sunrang
#160577 Quét chọn từ A5 đến A7... Gõ công thức vào thanh Formula:

=PROPER(A2:A4)

Gõ xong bấm Ctrl + Shift + Enter

Còn không thì gữi bạn 1 đoạn code... Làm 1 nhát toàn bộ luôn


Mã: Chọn tất cả         
Sub ProperAll()
With Application.InputBox("Chon vung", , Selection.Address, , , , , Type:=8)
   .Value = Evaluate("=IF(" & .Address & "="""", """",Proper(" & .Address & "))")
End With
End Sub
By lebaohoang_1988
#160579 Mấy pac cho em hỏi cái này:

Trong Excel em muốn mỗi khi bấm space thì chữ cái đầu của từ vừa gõ sẽ in hoa thì làm sao?

hay là em gõ dặng quóc khái sau đó enter hay tab thì nó thành Đặng Quốc Khái phải làm sao? giúp em với
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#784920
lebaohoang_1988 đã viết:Mấy pac cho em hỏi cái này:

Trong Excel em muốn mỗi khi bấm space thì chữ cái đầu của từ vừa gõ sẽ in hoa thì làm sao?

hay là em gõ dặng quóc khái sau đó enter hay tab thì nó thành Đặng Quốc Khái phải làm sao? giúp em vớiCái đó quá khó


Bạn thử tham khảo VBscript này xem

Mã: Chọn tất cả
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
””””””””””””””””””””””
‘Forces text to Proper case for the range A1:B20
””””””””””””””””””””””
If Target.Cells.Count > 1 Or Target.HasFormula Then Exit Sub
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range(“A1:B20″)) Is Nothing Then
   Application.EnableEvents = False
Target = StrConv(Target, vbProperCase)
Application.EnableEvents = True
End If
On Error GoTo 0
End Sub
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement