Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By daihung777
#859961


Nếu các máy đều dùng Windows XP thì việc chia sẻ dữ liệu tương đối đơn giản, đối với Windows Vista cũng tương tự. Nhưng khi các máy trong mạng vừa có XP vừa Vista thì sao? Các máy đều có thể nhìn thấy được thư mục share mà không thể truy xuất được. Tại vì Windows Vista có tính bảo mật cao, không cho phép bạn thực hiện đều đó.


Chia sẻ ổ đĩa

Đầu tiên bạn vào Control Panel -> Network and Sharing center: đây là cho phép bạn thiết lập mạng và chia sẻ.

• Mục Sharing and Discovery cho phép bạn thiết lập:

- Network discovery (on/off): cho phép tắt mở chế độ hiện thị tên máy của bạn trong mạng LAN.

- File sharing: cho phép bật chế độ để máy khác có thể truy xuất tài nguyên do máy bạn chia sẻ.

- Public folder sharing: bật chế độ chia sẻ thư mục công cộng mặc định.

- Printer sharing: bất chế độ chia sẻ máy in.

- Media sharing: chia sẻ tài nguyên âm thanh và video qua mạng.

Để chia sẻ được ta thực hiện chỉnh như sau:

• Network discovery: on

• File sharing: on

• Password protected sharing: off
Share ổ đĩa:

• Trong Windows explorer chọn ổ đĩa cần share, Right Click và ổ đĩa chọn share...

• Trong hộp thoại Properties chọn Advanced sharing
Trong hộp thoại Advanced sharing, bạn check vào muc Share this folder.


Nếu muốn thiết lập cho User toàn quyền trên ổ đĩa share thì bạn chọn vào user vừa được add -> Check vào Full Control
Trong hộp thoại Properties. Chuyển qua tab Security -> Edit
Sau đó bạn có thể chia sẻ gì cũng được


Tương tự tới chia sẻ thư mục:

Chọn thư mục cần share, Right Click vào thư mục -> chọn Share...
Xuất hiện hộp thoại File sharing, bấm mũi tên xuống chọn user được share
Sau khi add xong user được share, tiếp tục chọn vào mũi tên trong phần Permission Level để cấp quyền truy xuất cho user.

Cuối cùng là Share thôi..


Nguồn : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chúc các bạn may mắn!
By ncongly
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement