Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nu0cmatsa0baccuc_hh
#845582 Thỉnh thoảng mình có kiểm tra ổ C và phát hiện ra 2 file lạ nằm trong đó

rajesh.txt và

OutlookExpressLog1.txt


Với nội dung :Rakesh0 106433020

Rakesh01 106433020

Rakesh2 106433020

Rakesh3 106433020


COutlookImpl::COutlookImpl - Kumar


COutlookImpl::COutlookImpl - Kumar

Rakesh0 84216316

Rakesh01 84216316

Rakesh2 84216316

Rakesh3 84216316


COutlookImpl::COutlookImpl - Kumar


COutlookImpl::COutlookImpl - Kumar
COutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 110037500

IsInstalled()::iAddress = 110037500

IsInstalled()::iAddress1 = 110037500

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 108071420

IsInstalled()::iAddress = 108071420

IsInstalled()::iAddress1 = 108071420

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 82053628

IsInstalled()::iAddress = 82053628

IsInstalled()::iAddress1 = 82053628

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 94571004

IsInstalled()::iAddress = 94571004

IsInstalled()::iAddress1 = 94571004

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 101845500

IsInstalled()::iAddress = 101845500

IsInstalled()::iAddress1 = 101845500

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 105908732

IsInstalled()::iAddress = 105908732

IsInstalled()::iAddress1 = 105908732

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 91097596

IsInstalled()::iAddress = 91097596

IsInstalled()::iAddress1 = 91097596

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 90704380

IsInstalled()::iAddress = 90704380

IsInstalled()::iAddress1 = 90704380

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 53348860

IsInstalled()::iAddress = 53348860

IsInstalled()::iAddress1 = 53348860

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 105318908

IsInstalled()::iAddress = 105318908

IsInstalled()::iAddress1 = 105318908

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 77007356

IsInstalled()::iAddress = 77007356

IsInstalled()::iAddress1 = 77007356

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 106367484

IsInstalled()::iAddress = 106367484

IsInstalled()::iAddress1 = 106367484

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 63310332

IsInstalled()::iAddress = 63310332

IsInstalled()::iAddress1 = 63310332

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 105122300

IsInstalled()::iAddress = 105122300

IsInstalled()::iAddress1 = 105122300

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 105646588

IsInstalled()::iAddress = 105646588

IsInstalled()::iAddress1 = 105646588

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 92670460

IsInstalled()::iAddress = 92670460

IsInstalled()::iAddress1 = 92670460

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 105974268

IsInstalled()::iAddress = 105974268

IsInstalled()::iAddress1 = 105974268

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 94833148

IsInstalled()::iAddress = 94833148

IsInstalled()::iAddress1 = 94833148

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 92408316

IsInstalled()::iAddress = 92408316

IsInstalled()::iAddress1 = 92408316

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 110561788

IsInstalled()::iAddress = 110561788

IsInstalled()::iAddress1 = 110561788

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 104860156

IsInstalled()::iAddress = 104860156

IsInstalled()::iAddress1 = 104860156

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 21432828

IsInstalled()::iAddress = 21432828

IsInstalled()::iAddress1 = 21432828

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 82446844

IsInstalled()::iAddress = 82446844

IsInstalled()::iAddress1 = 82446844

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 84281852

IsInstalled()::iAddress = 84281852

IsInstalled()::iAddress1 = 84281852

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 23923196

IsInstalled()::iAddress = 23923196

IsInstalled()::iAddress1 = 23923196

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 93194748

IsInstalled()::iAddress = 93194748

IsInstalled()::iAddress1 = 93194748

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 81725948

IsInstalled()::iAddress = 81725948

IsInstalled()::iAddress1 = 81725948

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 94898684

IsInstalled()::iAddress = 94898684

IsInstalled()::iAddress1 = 94898684

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 24185340

IsInstalled()::iAddress = 24185340

IsInstalled()::iAddress1 = 24185340

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 104598012

IsInstalled()::iAddress = 104598012

IsInstalled()::iAddress1 = 104598012

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 94046716

IsInstalled()::iAddress = 94046716

IsInstalled()::iAddress1 = 94046716

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 106498556

IsInstalled()::iAddress = 106498556

IsInstalled()::iAddress1 = 106498556

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitCOutlookExpressImpl::IsInstalled() EnteredRakesh0 104598012

IsInstalled()::iAddress = 104598012

IsInstalled()::iAddress1 = 104598012

COutlookExpressImpl::IsInstalled ExitMình đã thử xóa. Nhưng sau 1 thời gian nó lại tự động được tạo ra.


2 file này được tạo bởi chương trình nào? Nó có phải là file được tạo ra bởi virus không ?
By dungchucem_hanhphuc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement