Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tuanhoai_3009
#838151 Hàm lấy giá trị trung bình của các giá trị: =AVERAGE(...)

Hàm điều kiện để lựa chọn giá trị: =If(điều kiện,giá trị nếu thoả mãn, giá trị nếu không thoả mãn) -> dành cho trường hợp nếu điểm thường kì thì lấy 20%, còn làm tiểu luận thì lấy 30%

ví dụ như tính điểm ĐH: =If(ĐTL>0,0.5*ĐCK+0.3*ĐTL+0.2+ĐGK,0.6*ĐCK+0.2 *AVERAGE(ĐTK1,ĐTK2,...ĐTKn)+0.2*ĐGK)

ĐGK: giữa kì

ĐCK: cuối kì

ĐTK: thường kì

ĐTL: tiểu luận!

Nói chung là mấy cái này dễ lắm
By langtu87_kr
#838152 Để các bạn dễ viết công thức, mình đưa link mẫu sổ điểm cá nhân THPT (với mẫu này công việc không khó lắm vì mỗi điểm được ghi vào một cột):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


các bạn cứ viết công thức trước, sau đó cho điểm và xem kết quả. Chúng ta cùng xem và nhận xét cho mỗi cách viết.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement